Doanh thu đường ống lãnh đạo vượt quá 700-800 triệu đồng mỗi năm

Học bổng Thành phố Hồ Chí Minh (đường ống) đã công bố báo cáo tình hình kinh doanh năm ngoái, với các quỹ tiền lương chi hơn 4 tỷ đồng các chương trình bằng 74 tỷ đồng. Đội ngũ quản lý đã nhận được tổng cộng 44 tỷ lỗ, thấp hơn so với năm trước, vì tổng số nhân viên tuyển dụng chỉ nhận được mức lương ba tháng và yêu cầu việc làm.

– Giám đốc của giám đốc Haida đã nhận được 780 triệu tiền lương, mỗi người Chia sẻ đạt 65 triệu đồng mỗi tháng. Ông Trac đã giành được 58 triệu tiền thưởng bổ sung trong suốt cả năm. Hội đồng quản trị của Ban điều hành và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng đã nhận được 7,55 triệu hang động và làm giàu hơn 56 khoản bồi thường triệu đồng. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị và Hội đồng xét xử có cùng thu nhập, bao gồm 680 triệu rupee và 51 triệu đồng giải thưởng 51 triệu đồng.

Mức lương trung bình của ống cuối cùng là 30,2 triệu VND, mỗi tháng là khoảng 25 triệu đồng. Tiền thưởng trung bình của Tập đoàn là 52 triệu đồng mỗi người.

2019, thu nhập của sự thay đổi quản lý và đường ống không phải là tất cả trong năm 2019. Vào thời điểm đó, mỗi nhóm quản lý đã nhận được khoảng 570 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Và thưởng 60,7 triệu giải thưởng mỗi năm. Mức lương của công nhân là 24,7 triệu đô la, và 74 triệu feet mỗi năm. — Số lần thứ hai của ba công ty chạy 100% vốn quốc gia trong lĩnh vực chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch) đứng đầu trong nhân viên để đối phó với tiền lương, trung bình 26,3 triệu euro mỗi tháng, được cấp 79 triệu đồng mỗi năm. Lãnh đạo trung bình của Sàn Ngân hàng mua lại 62,2 triệu hang động mỗi tháng, lớn hơn 7 triệu đồng kế hoạch, lãi 93 triệu đồng tiền thưởng mỗi năm.

– Tiền gửi chứng khoán Việt Nam (VSD) trong bảng xếp hạng này. Do đó, mỗi nhân viên nhận được 23,6 triệu NDF và 54 triệu đồng tiền thưởng mỗi tháng. Lãnh đạo cho thấy mức lương trung bình 58,9 triệu đồng mỗi tháng, phần thưởng 81 triệu đồng .— Năm ngoái, ghi lại các ống ghi âm cao, là khoản phải thu cho thị trường chứng khoán đầu tư chứng khoán. Tăng, gây ra đơn đặt hàng trên đường ống. Nó đã kết thúc. Báo cáo tài chính cho thấy thu nhập ròng của gần 993 tỷ người mới, mặc dù xếp hạng dịch vụ được áp dụng cho xếp hạng dịch vụ trong năm trước, nhưng theo Bộ Tài chính, theo ảnh hưởng của dịch bệnh, Cục Tài chính hỗ trợ liên tục của nhà đầu tư Đánh giá dịch vụ. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – quản lý kinh doanh biến động mạnh, nhưng Liên minh trao đổi Seight -Minh-Ville đã luôn báo cáo thuế 691 triệu đồng, vượt 53% kế hoạch đầu năm gần 53 %%% . — Đường ống năm nay đã tăng 1,648 triệu đô la, và lợi ích thuế đạt 6,48 tỷ ml. Mục tiêu này được đề xuất bởi dự báo thị trường chứng khoán luôn rất thú vị, và giá trị thị trường đã tăng lên đáng kể. Động lực tăng trưởng đến từ các quan điểm kinh tế nội bộ phục hồi, lợi ích của các công ty niêm yết dự báo sẽ tăng 25% xuống 30% và lãi suất thấp kích thích các nhà đầu tư nộp quỹ trong chứng khoán và khai báo vốn nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *