VN-Index hỗ trợ gần 860 điểm

VN-Index hỗ trợ gần 860 điểm

Chỉ số VN giảm hơn 1,2% vào ngày 20/7. Ảnh: VNDirect. Thị trường biến động nhanh chóng trong tuần đầu […]