Dragon Capital muốn bán hơn 100 triệu cổ phiếu ACB

Dự kiến, giao dịch sẽ được thực hiện theo lệnh hoặc thỏa thuận tương ứng trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến ngày 8/3.

Hai quỹ First Burns Investments Limited (FBIL) và Asia Reach Investments Limited (ARIL) thông báo ký kết 107,8 triệu cổ phiếu ACB. Quỹ FBIL hy vọng sẽ bán được hơn 53,5 triệu cổ phiếu (2475% cổ phần), trong khi Quỹ ARIL đã đăng ký bán hơn 54,3 triệu cổ phiếu (2514%) cổ phần. (DCDMSPLC) hy vọng sẽ mua được 5 triệu cổ phiếu ACB, để số lượng cổ phiếu sau giao dịch đạt gần 7,83 triệu cổ phiếu (tương đương 0,362%).

Như vậy, nếu ba giao dịch thành công, ba quỹ liên kết với Dragon Capital sẽ bán ra khoảng 100 triệu cổ phiếu ACB, chiếm 4,76% vốn ngân hàng.

Trên thị trường, giá giao dịch của cổ phiếu ACB là cao nhất. Ghi lại phạm vi. Đóng cửa giao dịch ngày 5/3, mỗi cổ phiếu ACB trị giá 32.450 đồng. Ước tính với mức giá này, lượng cổ phiếu Dragon Capital bán ròng tồn kho xấp xỉ 3,25 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *