Cổ phiếu đã thiết lập một chiều cao mới

Xen kẽ trong một phạm vi hẹp sẽ hẹp, khiến hầu hết các nhà đầu tư thận trọng khi bước vào hội chợ ngày nay. Chỉ số đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh xung quanh nỗ lực tham khảo, đôi khi nó ít hơn 1.373 điểm, vì lợi nhuận rất cao .

— Sau bữa trưa, thị trường “Musse” nhanh, mã vốn nhập nhanh và Các chỉ số nhanh chóng được đẩy. VN-Index cũng đã đạt 1.380 điểm, sau đó Khăn quàng 1,385, nhưng cũng lây lan để thiết lập các đỉnh mới ở mức 1.390.12 khi đóng. Tuy nhiên, cấp độ này vẫn chưa đạt đến kỳ vọng của các nhà phân tích trong tuần này, sẽ vượt quá 1.400 điểm trong tuần này. — Giải thích VN-Index và VN30-Index. Ngày 25 tháng 6. Ảnh: Mas.

— Tập đoàn tài chính, bao gồm ngân hàng, tiêu đề và bảo hiểm, là lực tăng trưởng chính là 1,22% ngày nay. Đặc biệt, khi SSI, hàng tồn kho bùng nổ nhất của thành phố Hồ Chí Minh tăng lên. Bất động sản, vật liệu thiết yếu và tiêu thụ của người tiêu dùng cũng có các trạng thái tích cực, tăng từ khoảng 0,4 đến 0,8% .

VCB tăng 1,7% lên 112.600 lỗ, góp phần vào hầu hết các chỉ số VN gần 2 điểm. NVL, GAS, PDR, khung TCB nằm trong danh sách này. Mặt khác, khi 0,6% và 1,8% được giảm tuần tự, VPB và VIB Ghio là mạnh nhất .— Giá trị thị trường của Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 19,130. Hàng tỷ người đã tăng thêm 600 tỷ người mới, trong khi 600 tỷ đồng. Hôm qua, nhưng nếu được tính trong vòng một tháng, nó vẫn còn mức thấp. HPG đóng góp tối đa 1.320 tỷ đô la, tiếp theo là SSI, hơn 1.235 tỷ lỗ. Bộ luật còn lại gồm 10 nhóm đàm phán là 400-80 tỷ đồng có giá trị nhất.

– Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đàm phán. Giá trị mua hàng của Tập đoàn đạt 1.530 tỷ đồng, tập trung vào các khoản thanh toán NVL và VCB, trong khi bán 1,45 tỷ đồng. — Phương Đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *