Phó tổng giám đốc SHN không mua được 100.000 cổ phiếu

Phó giám đốc điều hành SHN đang bận mua cổ phiếu bị mất – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã công bố kết quả giao dịch giữa Công ty TNHH đầu tư toàn diện Hà Nội (SHN) và Phó giám đốc bà Nguyễn Thị Tuyết Mai. Từ ngày 19 tháng 9 đến 19 tháng 10, bà Mai đã đăng ký mua 100.000 cổ phiếu SHN.

Tuy nhiên, sau thời hạn đăng ký, cô vẫn không thể mua cổ phiếu. Cô giải thích rằng lý do là hỗn loạn thị trường. Do đó, bà Mai hiện chỉ nắm giữ 100.000 cổ phiếu SHN, chiếm 0,31% vốn cổ phần của công ty.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *