Xóa tên công ty chứng khoán bằng cách xóa giao dịch môi giới

Do không xóa được tên công ty chứng khoán bị nghi vấn nên Ủy ban Chứng khoán đã phải thực hiện các biện pháp “đi đường vòng”, như rút khỏi giao dịch môi giới.

Ngày 23/4, Ủy ban Chứng khoán đã phân loại 6 công ty chứng khoán (bao gồm cả công ty cao su) là Vina, Hà Nội, Trường Sơn, Đà Nẵng và Mekong (Mekong), được kiểm soát đặc biệt. Theo Thông tư số 226/2010 / TT-BTC về Chỉ số an toàn tài chính của các công ty môi giới, nếu các công ty môi giới này không vượt qua được chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt và tổng số lỗ lớn hơn hoặc bằng 50% thì sẽ phải có vốn chủ sở hữu dưới một tháng. Doanh nghiệp sẽ bị đình chỉ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc “xóa” tên công ty chứng khoán không hề đơn giản, bởi theo “Luật chứng khoán”, giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký của công ty. Do đó, nếu bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động thì sẽ không còn là pháp nhân của công ty chứng khoán. Khi đó, việc trả nợ của các công ty chứng khoán cho các bên liên quan sẽ rất phức tạp. Nếu vi phạm quy định về an toàn tài chính của Thông tư 226 bị đình chỉ hoạt động của các công ty chứng khoán?

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán thừa nhận, trên thực tế, không thể trực tiếp “xóa” tên một công ty chứng khoán trong nay mai mà chỉ có thể đi “đường vòng”. Phương thức này được áp dụng khi Ủy ban Chứng khoán rút nghiệp vụ môi giới của 4 công ty chứng khoán (Hà Nội, Trường Sơn, Đông Dương và PME). Ngoài ra, còn có Công ty Chứng khoán Hamico và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán Capital Việt Nam không cung cấp dịch vụ môi giới. 3-4 công ty chứng khoán đã xin rút giao dịch môi giới khỏi Ủy ban Chứng khoán. Các cơ quan quản lý khuyến khích các công ty chứng khoán tự nguyện hủy bỏ nghiệp vụ môi giới nên nếu nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban chứng khoán sẽ chấp thuận trong thời gian sớm nhất. Khi rút khỏi nghiệp vụ môi giới, khoảng 10 công ty chứng khoán đã “trắng” nghiệp vụ môi giới.

“Môi giới là lỗi của doanh nghiệp. Cổ phiếu. Vì vậy, sau khi rút lại giao dịch, công ty chứng khoán vẫn tồn tại. Khi công ty chứng khoán từ bỏ nghiệp vụ môi giới và không còn là thành viên của sàn giao dịch và ký gửi thì hoạt động này Nó gây rủi ro lớn nhất cho sự an toàn của thị trường và nhà đầu tư, nhưng thực tế gần như không hoạt động và không có giao dịch với nhà đầu tư, người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán cho biết: “Điều này là không thể. “Theo người phụ trách Ủy ban Chứng khoán, với đặc thù văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, nếu hoạt động không thành công sẽ gặp rủi ro. Đừng dễ dàng mở cánh cửa có ý định đóng cửa công ty chứng khoán mà hãy tìm một lối thoát khôn ngoan. Vì vậy, trong chừng mực nhất định Công ty môi giới không còn hoạt động kinh doanh môi giới thì thiệt thòi, thậm chí xóa cấp này không xong thì “xóa tên”, thực tế để “xóa” tên công ty chứng khoán trực tiếp hơn thì phải trình Bộ Tài chính ký. Ban soạn thảo đề xuất ủy quyền cho Ủy ban Chứng khoán đình chỉ hoạt động trong dự thảo sửa đổi Thông tư số 226. Các công ty chứng khoán vi phạm tỷ lệ đảm bảo tài chính do không nộp báo cáo hoặc báo cáo sai sẽ lập tức bị đưa vào Ủy ban Chứng khoán. – Một số công ty chứng khoán cho rằng việc liên kết kinh doanh với 4 nghiệp vụ: môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư khiến hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khó khăn trong dài hạn. Trên thị trường chứng khoán, do đó, đề nghị cơ quan quản lý cho phép các công ty chứng khoán thực hiện linh hoạt hoạt động kinh doanh với hơn 4 ngành kinh doanh chính, hoặc nới lỏng điều kiện thực hiện đối với các doanh nghiệp này. Các tổ chức cũng đang triển khai các giải pháp đồng bộ để quản lý tốt hơn các công ty chứng khoán, do đó sẽ giảm dần số lượng công ty chứng khoán và tăng năng lực hoạt động phù hợp với mục tiêu của đề án tái cơ cấu công ty chứng khoán.-Chứng khoán là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện Do đó, những người tham gia vào lĩnh vực này phải tuân thủ những hạn chế chặt chẽ hơn về nhiều mặt so với các ngành khác, đồng nghĩa với việc các công ty chứng khoán phải chấp nhận các hoạt động sau khi tham gia cung cấp dịch vụ chứng khoán:Luật pháp cho phép, không có sự lựa chọn nào khác. Nếu luật quy định “khắt khe” thì công ty chứng khoán nên tự nguyện giải thể, phá sản và chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *