Dragon Capital lỗ hơn 33 triệu USD

Dragon Capital vừa công bố báo cáo mới nhất về giá trị danh mục của hai quỹ đầu tư VEIL và VGF.

Tính đến ngày 16 tháng 8, giá trị tài sản ròng của quỹ VEIL là 443,3 triệu đô la và tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu là 30 đô la. 2,49. Lãi suất chiết khấu là 18,07%. Giá trị tài sản ròng của quỹ VGF là 210,8 triệu đô la Mỹ, tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu là 16,29 đô la Mỹ và tỷ lệ chiết khấu là 18,68%.

Từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8, giá trị danh mục đầu tư của hai quỹ này đã tăng 37 triệu đô la Mỹ

— So với báo cáo cách đây hai tuần, 5 quỹ đứng đầu trong danh mục đầu tư của VEIL Đầu tư sang tên vẫn không thay đổi. Trong VGF, tài sản REE chiếm 4,08% giá trị tài sản ròng, vượt qua FPT, thay thế khoản đầu tư vào Olympus vào top 5.

Tỷ trọng của VNM trong quỹ VEIL đã tăng 3% và tỷ trọng của VIL tăng 4%. Quỹ VGF, vì giá này đã tăng 20% ​​trong hai tuần của kỳ báo cáo.

Ngày 16/8, top 5 cổ phiếu danh mục đầu tư của hai quỹ VEIL và VGF. Tuần này, do giảm mạnh trong 3 ngày giao dịch liên tiếp, hầu hết các cổ phiếu trong danh mục quỹ đều giảm so với tuần trước nên giá trị 2 danh mục quỹ của Dragon Capital hầu như đều giảm. Nó đã tăng trong hai tuần đầu tiên. – Tính đến ngày 16/8, thống kê về 5 cổ phiếu hàng đầu trong danh mục VEIL và VGF cho thấy tất cả các cổ phiếu đều giảm trong tuần này, và tổng giá trị tài sản ròng giảm 33, tương đương 11 triệu USD so với hai tuần trước. Mức tăng là 37 triệu USD.

Số cổ phiếu này lần lượt chiếm 52% và 48% tổng tài sản ròng của các quỹ VEIL và VGF, nếu quy đổi giá cộng giá trị đầu tư sang MSN thì top 5 sẽ chiếm 67% và 70% giá trị quỹ. Không, MSN chỉ bao gồm cổ phiếu do Dragon Capital nắm giữ.

(TTVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *