Cổ phiếu PXM đang được kiểm soát

Quyết định được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đưa ra ngày 25/10. Do đó, PXM chỉ có thể giao dịch trong vòng 15 phút kể từ khi khớp lệnh thường xuyên để xác định giá đóng cửa.

Kể từ ngày 30/6/2013, PXM lỗ lũy kế gần 250 tỷ đồng, vượt vốn đăng ký (150 tỷ đồng). Đây là lý do tại sao HOSE kiểm soát cổ phiếu để cảnh báo nhà đầu tư rằng cổ phiếu có thể bị hủy niêm yết.

– Không chỉ vậy, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2013, kiểm toán viên ước tính khoản nợ của công ty đã vượt quá 213 tỷ đồng tài sản lưu động. PXM cũng gặp khó khăn trong việc quản lý dòng tiền và thanh toán các khoản nợ phải trả.

“Các yếu tố này ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hoạt động của công ty. Khả năng tiếp tục hoạt động phụ thuộc vào kết quả hoạt động qua các năm. Trong 12 tháng tới,” tìm kiếm hợp đồng mới và tăng thu nợ “, kiểm toán viên nhận xét. – — Trước đó, danh xưng PXM đã bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế năm 2012 gần 110 tỷ đô la Mỹ, kết thúc giao dịch hôm nay (28/10), giá mỗi cổ phiếu của PXM chỉ 800 đồng.- — Phương Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *