Làm thế nào là hệ thống đường ống mới cho hệ thống cũ của Thái Lan?

Hệ thống giao dịch mới được phát triển bởi FPT đặt mục tiêu sửa lệnh đặt hàng của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (đường ống) vừa tham gia dịch vụ. So với hệ thống cũ được xây dựng tại Thái Lan, hệ thống mới đã có nhiều sự khác biệt lớn trong vòng 100 ngày.

– Đầu tiên là khả năng quản lý. Số lượng đơn đặt hàng thương mại tại hệ thống mới có thể đạt 3-5 triệu lệnh để đặt hàng lên tới 900.000 đơn đặt hàng hệ thống cũ. Yếu tố này là nút lớn nhất, khiến kiểm soát đường ống theo thứ tự trong sáu năm. Đơn hàng giao dịch lớn hơn, có nghĩa là tính thanh khoản lớn nhất của thị trường có thể cao hơn 3 đến 5 lần so với trước (khoảng 3 tỷ NDF trong phiên). – Ngoài ra, hệ thống mới cũng để lại cơ chế phân bổ lệnh. Theo công nghệ cũ, thứ tự tối đa gần như không có mã hóa và chia 80% thành viên thị trường và 20% đơn đặt hàng. Ban đầu, hệ thống phân phối của mỗi công ty là khoảng 3.000 đơn đặt hàng, sau đó tiếp tục chia khả năng kiểm soát trung bình của hệ thống trong 30 ngày qua. Thông qua hệ thống mới, công ty chứng khoán không còn hạn chế, tránh “hạn ngạch” địa phương trong trường hợp đột biến.

— Các vấn đề quan trọng hơn là khả năng kiểm soát hệ thống. Theo Chủ tịch Hệ thống Thông tin FPT (FIS) Dương Dũng Triệu – Đơn vị xây dựng đường ống mới, hệ thống của Thái Lan sử dụng đường ống dẫn hơn 20 năm, ngay cả Thái Lan, các mạng cục bộ hiện tại là vô dụng nhưng chuyển sang hệ thống mới. Hệ thống hoạt động trên nền tảng cũ, sàn giao dịch không chuyển sang mã nguồn, đây là một vấn đề, bộ phận không thể can thiệp vào các tham số và vấn đề không thể được giải quyết. Nhưng nó sẽ khác với hệ thống được xây dựng bởi FPT.

— “Chúng tôi có thể theo dõi và giải quyết, biết sai tình huống và thường xuyên hơn. Khi thị trường đang sạc quá mức, vật liệu được tích cực đặt theo Các khả năng thị trường thuật toán vật chất và sửa đổi, “Trica nói.

— Chứng khoán đầu tư vào ngày 3 tháng 3 năm 2002, TP HCM Chủ đầu tư giao dịch chứng khoán trên TP HCM trên TP HCM .

– – Ngoài việc đảm bảo khả năng xử lý hệ thống, số lượng lệnh được gửi trong chứng khoán dưới 1 giây cũng được xác minh. Theo ông Triệu, số này cao hơn nhiều so với hệ thống cũ để đảm bảo hệ thống “tắc nghẽn” .

– Về các sự kiện cảnh báo, hệ thống mới sẽ có công suất tín hiệu khoảng 90% khi giao dịch gần như tối đa . Khi bạn thấy chuỗi thứ tự chậm và S, bộ sẽ thực hiện các hành động thích hợp để đảm bảo hệ thống sẽ không dừng lại .

– FPT đã bắt đầu xây dựng một hệ thống liên lạc thay thế từ đầu tháng 3, khi lệnh trên đường ống kéo dài trong 3 tháng. Tổ chức này chỉ định rằng 50 nhân viên phối hợp từ 30 chuyên gia về đường ống, những chuyên gia này tập trung vào ba người đứng đầu hầu hết các phần mềm giao dịch tiêu đề Hà Nội (Sàn giao dịch) theo đặc điểm kinh doanh của đường ống, công ty và giá trị giá trị của công ty và giá trị giá trị của hệ thống sẽ Phần mềm bổ sung tích hợp vào các đơn vị khác, chẳng hạn như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm gửi tiền chứng khoán …..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *