Tuần này VN-Index có thể chạm 1.400 điểm

Thị trường chứng khoán quốc gia đang vật lộn vào tuần trước lên 1.370 đến 1380 điểm, liên quan chặt chẽ với cuộc họp. VN-Index thực sự giải thích vào cuối tuần buổi chiều, đạt 1.390 điểm và xác định một kỷ lục mới.

– Theo đó, nó cũng trả lại dòng tiền và nhìn vào cổ phiếu với một cơ sở tốt. căn bản. So với giai đoạn đầu tiên của tháng này, giá trị thị trường vẫn rất thấp, nhưng nó đã vượt quá 190 tỷ đồng. Các nhà đầu tư nước ngoài bán hơn 10 tỷ đô la tại NADM trong tuần này, bắt đầu tích lũy hoạt động, thể hiện việc mua ròng 4 phiên liên tiếp trị giá 80-18 tỷ lỗ. – Đầu tư vào giao dịch chứng khoán tại trụ sở tại Basti Road. Ảnh: Quỳnh Trần .

– Những phát triển này, theo bản án của nhiều công ty chứng khoán, đánh dấu sự trở lại mới của hai định hướng trên thị trường chứng khoán thị trường là ngân hàng và cổ phiếu. Cổ phiếu bảo hiểm, bất động sản và bến cảng cũng là một tín hiệu tích cực lan rộng trong sáu tháng trước của kết quả kinh doanh .

“Tăng phân số dòng tiền rực rỡ là dấu hiệu của các xu hướng tiếp thị,” Tiêu đề MB trong báo cáo gần đây Nhóm phân tích của công ty viết và giả định rằng có quán tính hiện tại. Hàng rào nước ngầm sẽ sớm bị đánh bại. – – – Dan. Hiệp hội chứng khoán và hiệp hội chứng khoán chứng khoán KB Việt Nam cho biết, đại diện của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải đối mặt với hơn 1.400 điểm, nhưng không quá 1.410 điểm. Tuy nhiên, để tăng cơ hội chống kháng chiến kháng chiến, thanh khoản phải tăng trở lại là giai đoạn đầu tiên của tháng này. – Công ty chứng khoán vốn nước ngoài cũng dự đoán rằng sự gia tăng của chỉ số VN là trong ngắn hạn. Nhóm phân tích tài sản Mirae điển hình (Việt Nam) đã không cung cấp dữ liệu cụ thể, nhưng họ muốn tiếp tục thiết lập một chiều cao mới khi VN30 cộng với dòng tiền của Tập đoàn và các vấn đề kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh. Vượt qua sàn giao dịch chứng khoán. . Tuy nhiên, với quan điểm thận trọng hơn, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yaca dự đoán rằng thị trường sẽ tiếp tục chiến đấu và chuyển giao trong các giao dịch ngang trong giai đoạn đầu của tuần này. Đây là một giai đoạn tích lũy, có thể kết thúc vào cuối tuần, sẽ gây ra cải thiện thanh khoản.

— Nhà đầu tư được khuyến nghị bởi các công ty chứng khoán để quản lý tỷ lệ chứng khoán. Trung bình, ưu tiên trong vị trí ngắn hạn. Khi thị trường đang di chuyển ngang, bạn có thể xem xét phát triển sơ tán các cổ phiếu lớn với kết quả tăng trưởng ấn tượng. – Phương Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *