Cuộc thi Long Quan Việt Nam là 18 mối quan tâm trong cùng kỳ

Công ty chứng khoán Rong Yue Công ty hỗn hợp (VDS) cho biết năm nay lớn hơn 503 tỷ hoặc sáu tháng, tăng 311% trong cùng kỳ, đạt 50 tỷ đồng vào năm ngoái. Thu nhập của các giao dịch lớn như môi giới, đầu tư và ngân hàng đầu tư đã hoàn thành kế hoạch của năm nay. — Giai đoạn này đạt 245 tỷ người mới tại phúc lợi thuế, so với 70%. Lập kế hoạch và khoảng 18 lần trong cùng thời gian. Đây là lợi ích cao nhất kể từ khi thành lập của công ty được thành lập vào năm 2010. Tỷ lệ lợi nhuận công bằng trung bình (ROEA) mới nhất 31% trong số 31% trong số 4 quý, và mỗi lợi nhuận thuế hành động trung bình tránh được 3 820.

Nhiều yếu tố lớn tiếng lớn một số yếu tố của thị trường tăng trưởng thị trường chứng khoán. Nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Công ty cũng có một khoản phí giao dịch ưu đãi, chính sách chuyển tiền trực tuyến miễn phí từ tài khoản tiêu đề trên tài khoản ngân hàng. —

– Công ty đã chọn 9/7 mới là ngày tham khảo cuối cùng để đóng các cổ đông nhằm nhận cổ tức năm 2020 với thuế suất 5%. Điều lệ sau khi bộ cổ tức đã tăng 105 tỷ đô la, vốn chủ sở hữu khoảng 141 tỷ đồng. – Đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *