Chủ đầu tư bị xóa sổ

Năm 2012, hơn 20 công ty hủy niêm yết từ hai sàn giao dịch này. Dự kiến ​​trong năm 2013, khi nhiều công ty tiếp tục báo cáo thua lỗ, danh sách các công ty sẽ bị hủy sẽ tiếp tục.

Cụ thể hơn, một số công ty, chẳng hạn như đầu tư điện và công ty cổ phần xây dựng. Mexico Vneco (mã VES-HOSE), Công ty cổ phần hàng hải Đông Đỗ (mã DDM-HOSE), Công ty cổ phần container miền Nam (mã VSG-HOSE), Saigon Shipping Holdings (mã SHC-sàn) … Các khoản lỗ hàng năm hoặc thua lỗ vượt quá vốn đăng ký sẽ bị xóa khỏi danh sách. Nhiếp ảnh: Hoàng Hà .

– Ngoài ra, do các thủ tục chưa hoàn thành (ví dụ: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Petrovietnam), cổ phiếu của các công ty chưa được liệt kê cũng bị xóa khỏi danh sách. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (HU4) (PSE).

Nếu một công ty bắt buộc hoặc chưa niêm yết bị hủy bỏ, các cổ đông thiểu số sẽ bị thua lỗ. Rủi ro cao vì khó chuyển đổi cổ phiếu thành tiền tệ. Để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty hủy niêm yết chuyển sang giao dịch UPCoM để các nhà đầu tư có thể tiếp tục giao dịch cổ phiếu tại đây, nhưng một số công ty đã làm chậm quá trình này. Sau khi công ty buộc phải rút khỏi sàn giao dịch vào tháng 6 năm 2012, công ty đã không công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm 2011 và sáu tháng đầu năm 2012, do đó cung cấp cho các cổ đông hoàn toàn không có thông tin nào về công ty. Cho đến cuối tháng 1 năm 2013, VKP tuyên bố triệu tập một cuộc họp chung bất thường để thảo luận về kế hoạch tái tổ chức. Tuy nhiên, trong hai lần triệu tập, tỷ lệ cổ đông tham gia là không đủ. Cho đến hiện tại, VKP vẫn chưa được giao dịch trên UPCoM.

Để loại bỏ khó khăn, từ ngày 1 tháng 3 năm 2013, kiểm toán viên Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước ủy quyền cho các nhà đầu tư có thể tìm người mua chứng khoán có thể thực hiện đúng quy trình chuyển nhượng, có thể nắm giữ cổ phiếu của các công ty niêm yết và có Cổ phiếu đấu thầu nhưng chưa được liệt kê. Quyền sở hữu trong công ty chứng khoán đã mở tài khoản. Trong vòng 5 ngày làm việc, nhà đầu tư sẽ nhận được quyết định có cho phép chuyển nhượng cổ phần của người giám sát hay không.

Trước đây, cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết hoặc cổ phiếu chưa niêm yết sẽ luôn được gửi vào Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nhưng nếu bạn muốn chuyển nhượng, nhà đầu tư sẽ phải tuân theo nhiều thủ tục để được ủy quyền từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo một số nhà đầu tư, giải pháp này không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề.

Một nhà đầu tư vào PIPE tuyên bố rằng cổ phiếu đã bị hủy nhưng không được chuyển nhượng. Để đàm phán về UPCoM, Quyết định số 56 chỉ giúp giải quyết các thủ tục trong quy trình giao dịch. Điều khó khăn nhất là nhận thấy rằng người chuyển nhượng vẫn là một cổ đông.

“Bản chất của sàn giao dịch Le Securities (sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch chứng khoán Le là một nơi gặp gỡ của người mua và người bán cổ phiếu, có hệ thống thông báo giá và cơ chế công bố thông tin tuân thủ để họ có thể quyết định giao dịch. Tuy nhiên, Khi cổ phiếu không được giao dịch tại đây, nhà đầu tư nói: “Cổ đông phải sở hữu cổ phiếu. Theo hành động của VSG, quyết định mới sẽ chỉ giúp rút ngắn thời gian và chi phí chuyển nhượng.” Thủ tục, nhưng rất khó để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, bởi vì rất khó để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, bởi vì Do đó, ông luôn cố gắng bán tất cả các cổ phiếu này trên thị trường chứng khoán trước khi hủy .

Nhà môi giới của Công ty Chứng khoán SSI đồng ý với quan điểm này, ông nói. Nói rằng các quy định mới của Ủy ban Chứng khoán chỉ giúp các cổ đông dễ dàng hoàn thành các thủ tục của trung tâm tiền gửi hơn, bởi vì có một công ty chứng khoán đứng sau, nhưng kết luận và thỏa thuận giá của người mua vẫn hoàn toàn được xác định bởi nhà đầu tư – trước đó, để đảm bảo các cổ đông của công ty niêm yết Tiền lãi được đề xuất theo Quyết định số 56 của ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc điều hành Ủy ban Chứng khoán VNDirect Securities Co., Ltd. Sau khi hủy niêm yết, cần buộc các công ty này giao dịch cổ phiếu ngay lập tức trên UPCoM để nhà đầu tư có thể chuyển nhượng cổ phiếu và thông tin về các công ty niêm yết. Minh bạch.-Truyền thuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *