Dầu khí Sài Gòn hy vọng sẽ mua thêm 400.000 cổ phiếu COM

Công ty Dầu khí Sài Gòn nắm giữ 31,55% giao dịch chứng khoán COM-Hồ Chí Minh thông báo thông tin kinh doanh giữa Tập đoàn Xăng dầu (COM) và Công ty TNHH Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro). Từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12, Saigon Petro đã ký thỏa thuận mua thêm 400.000 cổ phiếu COM bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu giao dịch thành công, danh mục đầu tư của Saigon Petro sẽ bao gồm 4,74 triệu cổ phiếu COM, chiếm 34,47% cổ phần có quyền biểu quyết. Vào cuối ngày giao dịch ngày 9/11, COM đã có hơn 26 triệu cổ phiếu và phát hành, với giá trị thị trường là 371,31 tỷ đồng. -Tương Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *