Các công ty tìm kiếm vốn thông qua các kênh chứng khoán

Trong số các cách thức gây quỹ của nền kinh tế, thị trường chứng khoán là kênh hiệu quả nhất để các công ty huy động vốn. Thời kỳ hoàng kim đã qua và những khó khăn đang mờ dần, nhưng điều này không có nghĩa là công ty đã mất cơ hội tìm kiếm vốn thông qua thị trường chứng khoán.

Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước (Ủy ban Chứng khoán) vừa cung cấp 9,9 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu cho Tập đoàn Phát triển Môi trường Xanh và Nhựa (AAA), một tổ chức tư vấn có tên là Chứng khoán SSI. . Tổng giá trị cổ phiếu phát hành ngang bằng là 99 tỷ đồng. Do đó, nếu việc phát hành diễn ra suôn sẻ, vốn nhượng quyền của AAA sẽ tăng lên 198 tỷ rupiah. Công ty sẽ phát hành cổ phiếu vào tháng 10 với mức giá 12.000 đồng / cổ phiếu.

Tình hình thị trường khó khăn đã ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của nhiều công ty, cụ thể là SD7.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dầu khí (PVS) là hội đồng quản trị của PVS. Chính sách của công ty là ngay lập tức tăng vốn cổ phần của công ty từ 3 nghìn tỷ đồng lên 4,5 nghìn tỷ đồng. Trong năm, phần vốn còn lại và cổ phiếu phát hành thêm đã được phát hành cho các cổ đông hiện hữu. Tình hình thị trường khó khăn đã ảnh hưởng đến kế hoạch huy động vốn của nhiều công ty, bao gồm SD7.

Lãnh đạo PVS cho biết, mục đích phát hành cổ phiếu là gây quỹ để đầu tư vào các dự án quy mô lớn. — Không chỉ các công ty niêm yết, một số công ty lớn chưa lên tiếng, họ nên huy động vốn thành công bằng cách phát hành cổ phiếu ra công chúng. Tuần trước, Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán công khai cho công ty cổ phần Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4, công ty đã phát hành 6.500.232 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu trong năm. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá vượt quá 65 tỷ đồng. Sau khi phát hành, vốn cổ phần của công ty sẽ tăng lên 200 tỷ đồng.

Trong quý IV, Dịch vụ sân bay Đà Nẵng, một công ty niêm yết, dự kiến ​​sẽ cung cấp 1.000.000 cổ phiếu. Trong số đó, 669.605 cổ phiếu đã được phát hành cho các cổ đông hiện hữu, 330.395 cổ phiếu được bán đấu giá công khai. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là 10 tỷ rupiah. Có được vốn bằng cách phát hành cổ phiếu ra công chúng. Từ năm 2010, một số công ty đã xem xét việc gây quỹ, nhưng vẫn chưa làm được. Thông thường, sau nhiều “thăng trầm”, Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại Songda (STP) tiếp tục kế hoạch tăng vốn từ 70 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Mặc dù kế hoạch tài trợ đã giảm từ 213 tỷ đồng xuống còn 150 tỷ đồng, nhưng các giám đốc điều hành của STP vẫn tin rằng năm nay sẽ khó thực hiện.

Công ty cổ phần Chez Song Da 7 (SD7), Đại hội đồng thông qua kế hoạch tăng vốn đăng ký từ 90 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng bằng cách phát hành 9 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, giám đốc điều hành SD7 cho rằng tình hình thị trường chứng khoán hiện tại là không phù hợp, vì vậy công ty có thể không phát hành cổ phiếu trong năm nay để huy động vốn.

Đối với hoạt động ngân hàng và chứng khoán, việc tăng vốn khó khăn hơn. – Giám đốc điều hành của một công ty chứng khoán cho biết, các công ty hiện đang quyết định phát hành cổ phiếu ra công chúng phải có một nền tảng vững chắc trong khả năng của họ. Khả năng thành công. Đầu tiên, nếu nhà đầu tư từ chối mua quyền phát hành cổ phiếu của công ty, thì phải có một tổ chức sẵn sàng mua lại cổ phiếu. Thứ hai, công ty kiểm soát và “kiểm soát” số lượng cổ đông nắm giữ cổ phiếu, điều đó có nghĩa là tin tưởng rằng các cổ đông sẽ đăng ký tham gia chào bán. Người này cho biết, trong hoàn cảnh hiện tại, không thể tăng vốn thông qua chào bán công khai.

(Đầu tư chứng khoán)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *