Sacombank trì hoãn báo cáo do biến động ngân hàng

Sự sụt giảm lợi nhuận của Sacombank, là do việc cung cấp trái phiếu SBS, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã ban hành một tuyên bố bằng văn bản giải thích lý do hoãn báo cáo tài chính bán hàng năm của Sài Gòn Thương Tin năm 2012 (Mã: STB) . Kể từ ngày 4 tháng 9, công ty vừa ban hành báo cáo tài chính hợp nhất sửa đổi.

Theo báo cáo, kể từ cuối quý II, thời hạn nộp báo cáo tài chính nửa năm sửa đổi không quá 45 ngày. . Tuy nhiên, nếu đơn vị niêm yết là công ty mẹ của một tổ chức khác hoặc nếu đơn vị kế toán cao nhất có nhiều đơn vị công ty con, thời gian này sẽ được tăng lên 60 ngày.

– Các quy định được đệ trình bởi Sacombank muộn hơn một tuần so với quy định. Ngân hàng giải thích rằng do sự khác biệt giữa báo cáo tiền kiểm toán và báo cáo sau kiểm toán, ngân hàng cần thêm thời gian để xem xét trước khi có thể công bố. Ngoài ra, sự hỗn loạn trên thị trường ngân hàng trong quá khứ cũng khiến Ngân hàng Sacco dành thời gian chuẩn bị các báo cáo mới nhất cho các bên liên quan.

Trước đây, tổng tài sản của Sako Bank đã giảm 118 tỷ đồng sau khi kiểm toán. Những trái phiếu này được cung cấp và tạo thành một khoản đầu tư vào chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ngoài ra, các công ty này cũng đã ký nhiều thỏa thuận với thỏa thuận giao dịch chứng khoán của Công ty TNHH Chứng khoán Beta, Công ty Chứng khoán Phương Nam và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Số tiền là 757.264 triệu đồng. Thỏa thuận có hiệu lực trong 6 đến 12 tháng kể từ ngày ký.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *