HDO: Cổ đông nước ngoài đã mua 99.300 cổ phiếu

Cổ đông lớn đã mua thêm 100.000 cổ phiếu HDO – Hongdao Container Co., Ltd. (HDO) đã công bố giao dịch cổ đông lớn. Do đó, ông Gao Manyun tiếp tục mua thành công 99.300 cổ phiếu HDO. Ngày giao dịch thành công là ngày 24 tháng 9.

Trong vòng một tháng vào ngày 28 tháng 8, ông Gao Manyun đã mua thành công cổ phiếu HDO, tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 470.700 cổ phiếu lên 870.000 cổ phiếu hiện tại, tương đương 9,33 cổ phiếu. Tỷ lệ vốn nhượng quyền HDO. – Hàn Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *