VCG niêm yết bán 1,2 triệu cổ phiếu VC6

Tổng công ty Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam (VCG) đã công bố bán 1,2 triệu cổ phiếu Vinaconex 6 VC6. Giờ giao dịch là từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 24 tháng 11. Thay vì chuyển hoạt động thông qua hệ thống phòng giao dịch.

Trước khi đàm phán, VCG đã nắm giữ 4,08 triệu cổ phiếu VC6, chiếm 51% vốn đăng ký. Nếu 1,2 triệu cổ phiếu được đàm phán thành công, VCG cũng sẽ nắm giữ 2,88 triệu cổ phiếu VC6 trong năm, chiếm 36% vốn cổ phần.

Việc bán cổ phiếu VCG nhằm mục đích tổ chức lại bộ phận. hội viên. Giá đóng cửa của cổ phiếu VC6 ngày 28/9 là 6.700 đồng / cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *