REE đã mua hơn 4,7 triệu cổ phiếu PPC

Công ty Nhiệt điện Pha Lai (PPC) tuyên bố rằng họ sở hữu cổ phần của Công ty TNHH Kỹ thuật Điện lạnh (REE). Do đó, vào ngày 21 tháng 9, REE đã mua hơn 4,7 triệu cổ phiếu PPC để tăng quyền sở hữu.

Trước khi giao dịch, REE nắm giữ 16,3 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 5%. . Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu PPC do REE nắm giữ đã tăng lên hơn 21,08 triệu cổ phiếu, tương đương 6,46%. Vào cuối ngày giao dịch 29/9, cổ phiếu của PPC là 8.500 đồng.

Một tháng trước, REE đã mua thêm 45.180 cổ phiếu PPC và trở thành cổ đông chính của công ty. Trước đây, đại diện của REE đã tuyên bố rằng ngành năng lượng là mục tiêu đầu tư dài hạn của REE. Đây là lý do tại sao REE đang dần tăng cường tham gia vào các công ty than, thủy điện và nhiệt điện.

Ngọc Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *