Tổng công ty Bến Thành muốn mua 100.000 cổ phiếu HTC

Công ty Cổ phần Thương mại Học Mỹ (HTC) đã công bố niêm yết công khai các giao dịch của Tổng công ty Bến Thành cho các thành viên. Do đó, từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, Bến Thành đã ký thỏa thuận mua 100.000 cổ phiếu HTC để tái cấu trúc danh mục đầu tư. Phương pháp đàm phán là để điều hòa các đơn đặt hàng và thỏa thuận. Tổng công ty Bến Thành hiện không sở hữu cổ phiếu HTC. Tại sàn giao dịch, cổ phiếu HTC đóng cửa hôm nay ở mức 13.800 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *