Vinamilk kỳ vọng doanh thu trung bình tăng trưởng 20% ​​mỗi năm

Ngày 23/03, Tổng Công ty Sữa Việt Nam-Vinamilk đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 tại Khách sạn Legend 2A-4A, Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Đây là đại hội thường niên, nhưng so với đại hội năm trước, điểm khác biệt là việc bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016. Hoạt động. Bắt đầu kinh doanh năm 2011 và trình kế hoạch năm 2012 cho cuộc họp. Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động, doanh thu và lợi nhuận năm 2011 mà đại hội đồng cổ đông đề ra từ đầu năm đều vượt mức chuẩn. Doanh thu tiếp tục tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm 2010, tăng 7% so với kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2011 vượt 1 tỷ USD, tăng 5.989 tỷ đồng so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế tăng 17% so với năm 2010, vượt 18% kế hoạch.

Bất động sản và nguồn vốn Cuối năm 2011, tổng tài sản của Vinamilk đã tăng lên 15.583 tỷ đồng, tăng 4.810 tỷ đồng so với đầu năm, tức là tăng 45%. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 3.548 tỷ đồng (tăng 60%), tài sản dài hạn tăng 1.262 đồng (tăng 26%). Tính đến cuối năm 2011, số dư tiền mặt của công ty là 3.597 tỷ đồng, tăng 1.378 tỷ đồng (tăng 62%) so với 2.219 tỷ đồng hồi đầu năm. Một năm, và không có khoản vay ngân hàng.

Sau cột mốc doanh thu vượt 1 tỷ USD, năm 2012 là năm Vinamilk bước sang một giai đoạn phát triển mới. Vinamilk kỳ vọng trong vài năm tới, thu nhập bình quân tăng trưởng 20% ​​/ năm, và 5 năm 2012-2016, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 13% / năm. Vinamilk phấn đấu trở thành 1 trong 50 công ty sữa lớn nhất thế giới, doanh thu 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Tại đại hội, cổ đông tiếp tục bỏ phiếu bầu bà Mai Kiều Liên vào hội đồng quản trị. Từ năm 2012 đến năm 2016, tỷ lệ ủy thác là cao nhất (138,31%). Hội đồng quản trị cũng quyết định bầu bà Liên và tổng giám đốc Vinamilk làm chủ tịch.

(Nguồn: Vinamilk)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *