20/11, cổ phiếu CAP không trả cổ tức

Vào ngày 20 tháng 11, cổ phiếu của CAP không trả cổ tức – Tập đoàn Nông nghiệp và Thực phẩm Lâm nghiệp Hạt Yan Bạch (CAP) đã thông báo vào ngày 20 tháng 11 rằng giao dịch sẽ không nhận được cổ tức bằng tiền mặt 20% lần đầu tiên. 2012 .

CAP sẽ trả cổ tức vào ngày 12/12. Năm 2011, CAP đã trả 52% cổ tức bằng tiền mặt.

Sau 10 tháng, doanh thu của CAP đạt 194 tỷ USD, tăng 97% so với kế hoạch kinh doanh hàng năm và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đã quyên góp gần 8,5 tỷ đồng cho ngân sách quốc gia, tăng 12% so với kế hoạch hàng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *