Việc bán cổ phần lớn phải được thực hiện thông qua sở giao dịch chứng khoán

Theo quyết định bán cổ phần với số lượng lớn, từ ngày 15 tháng 9 trở đi, việc bán cổ phần với số lượng lớn phải được bán đấu giá trên Sở giao dịch chứng khoán. Kế hoạch bán hàng bao gồm những thứ như số tay đấu giá, số cổ phần trong mỗi tay, giá khởi điểm, tiêu chí cho các nhà đầu tư tham gia và kế hoạch quản lý khi đấu thầu thất bại. — Người bán có thể được chia thành các đợt khác nhau trong phiên đấu giá theo số lượng cổ phiếu và điều kiện thị trường, nhưng mỗi phiên đấu giá chỉ có thể bán một lô chứng khoán (toàn bộ lô). Số lượng cổ phiếu lớn không ít hơn 5% vốn cổ phần của công ty. Nếu một cuộc hẹn để bán không được thực hiện thông qua Sở giao dịch chứng khoán, công ty phải tuân thủ quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Giá khởi điểm của cổ phiếu là giá khởi điểm của cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu. Đặt cược rất nhiều. Giá được tính dựa trên kết quả đánh giá của các tổ chức chuyên nghiệp. Cho đến nay, cổ phần đã được bán theo đợt cho Tổng công ty Đầu tư Thủ đô. Đối với một số công ty trong Bộ Giao thông vận tải. Động thái này nhằm tăng tốc tư nhân hóa và thoái vốn của công ty trong năm nay.

Huyền Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *