Rủi ro trước khi cổ phiếu SGT tạm dừng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn-Saigontel’s vẫn cho thấy kết quả hoạt động tiêu cực, cổ phiếu SGT sẽ bị đình chỉ hoạt động. dịch. Sau khi công ty giải trình về phương án điều chỉnh, SGT sẽ chuyển sang giao dịch chứng khoán có kiểm soát và giới hạn thời gian giao dịch là 15 phút trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa. – Tài khoản hợp nhất của Viễn thông Sài Gòn năm 2012 lỗ hơn 214 tỷ đồng. Thực tế, cả năm 2012, doanh thu của Saigontel đạt 369 tỷ đồng, gấp 6 lần so với năm 2011. Tuy nhiên, việc giảm trừ và tăng giá trị hàng bán đã làm giảm doanh thu của công ty xuống còn 92 tỷ đồng. . Sau khi trừ thêm các khoản chi phí cơ bản, Saigontel lãi ròng gần 192 tỷ đồng.

Tháng 4 năm 2012, cổ phiếu SGT do ông Sangon Thanh Tâm làm chủ tịch, giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Ở chế độ cảnh báo. Nguyên nhân chính là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2011 là 113,79 tỷ USD, LNST chưa phân phối cũng lỗ 80,27 tỷ USD vào ngày 31/12/2011.

Ngày 22 tháng 2, Saigontel đã được cảnh báo. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch trên toàn thị trường do vi phạm quy định về công bố thông tin. Tính đến cuối quý 4 năm 2012, công ty có khoản nợ ngắn hạn hơn 1 nghìn tỷ Rp, gấp đôi giá trị tài sản ngắn hạn. – Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là đầu tư, thương mại, xây dựng, thiết kế, tư vấn và dịch vụ, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, số lượng nhân viên là 150 người. Ngoài ra, Viễn thông Sài Gòn còn sở hữu 51% công ty con là CTCP Truyền thông Sắc màu Sài Gòn. Đồng thời, ba công ty liên kết do Saigontel góp vốn là Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt (20%), Công ty Cổ phần Địa ốc Viễn Đông Việt Nam (19%) và Công ty Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (30). %) .

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *