Chứng khoán lập “tường lửa”

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã trở thành đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực quản lý Sở Giao dịch chứng khoán đi đầu trong việc xây dựng và áp dụng Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức. -Không chỉ hiểu được các nguyên tắc đạo đức và các hành vi mà cán bộ, nhân viên của bộ phận bắt buộc phải tuân thủ mà bộ quy tắc còn thể hiện quyết tâm minh bạch và công bằng của các nhà quản lý chứng khoán. – Quy định khá chi tiết về quy chế hoạt động, hướng dẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp, chuẩn mực đạo đức, liêm chính, trung thực của người lao động HNX, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững của Hà Nội và trao đổi giá trị cốt lõi để hoàn thành và giữ vững vai trò của tổ chức. Quản lý và vận hành sở giao dịch chứng khoán.

Trên thế giới, nhiều sở giao dịch chứng khoán đã ban hành bộ quy tắc này như: Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Sở giao dịch chứng khoán Hate Hong Kong, Bursa Malaysia, Sở giao dịch chứng khoán Úc, Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq, Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt …

Việc áp dụng quy chuẩn này giúp xây dựng và duy trì hình ảnh, uy tín của sở giao dịch chứng khoán, được coi là một trong những nội dung của hoạt động quản lý rủi ro và nhằm thành lập đội ngũ nhân sự của sở giao dịch chứng khoán. Chuyên nghiệp và với các tiêu chuẩn đạo đức tốt nhất để tiến hành và duy trì hoạt động quản lý thị trường của mình.

Ở Việt Nam, trong lĩnh vực tài chính chứng khoán, vốn rất nhạy cảm, tính tự giác và đạo đức nghề nghiệp luôn phải được đặt lên hàng đầu, nhiều ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán … đã xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho riêng mình. Đây cũng được coi là “bức tường lửa” rất hiệu quả, dùng để nâng cao ý thức tự giác của con người và đặc biệt giúp ích trong việc giám sát, quản lý các hành vi vi phạm. — – Các quy tắc liên quan đến hoạt động của SGDCKHN nêu tại Điều 9 là khuôn khổ mà các cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thực hiện nhằm duy trì uy tín nghề nghiệp và uy tín của SGDCKHN. Đảm bảo uy tín của công ty và nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ quản lý và nhân viên HNX để đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao trên thị trường chứng khoán. Công khai và minh bạch là một trong những ưu tiên, nhấn mạnh rằng Bộ đã xác định chiến lược tương lai của mình. Việc ban hành hướng dẫn cũng sẽ giúp người quản lý và người lao động tự giáo dục, trở nên chuyên nghiệp hơn, có phẩm chất tốt, có trách nhiệm với xã hội và mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Người phụ trách SGDCKHN.

Đề cập đến 9 quy tắc liên quan đến hoạt động của bộ phận Các quy tắc nhằm làm khuôn khổ cho các cán bộ, nhân viên có trách nhiệm. f Triển khai các nội dung cần thiết nhất để hướng dẫn cán bộ quản lý và người lao động thực hành, đào tạo nhằm duy trì uy tín nghề nghiệp và uy tín của SGDCKHN. Ngoài việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy trình, quy định … của HNX, các thành viên của HNX còn phải tuân thủ các “lỗ hổng” và nội quy riêng. Về quy chế giao dịch chứng khoán riêng, dù cán bộ, nhân viên SGDCKHN được ủy quyền giao dịch chứng khoán nhưng phải tuân thủ thủ tục chấp thuận đăng ký. Giao dịch và báo cáo kết quả của giao dịch. Nhưng có thể bị hạn chế giao dịch (đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại các phòng ban có thông tin nội bộ, như: định giá, quản lý báo giá, giám sát, giao dịch …).

Trong một thời gian nhất định, cán bộ, nhân viên đó có thể bị cấm thực hiện giao dịch chứng khoán nếu bị hạn chế, nếu những người có liên quan đến họ thực hiện giao dịch chứng khoán thì phải có trách nhiệm báo cáo kết quả giao dịch.

Các quy tắc phòng chống tham nhũng cũng rất nghiêm ngặt trong quá trình giám sát: cán bộ, nhân viên của HNX không được tìm kiếm hoặc nhận những ưu đãi có giá trị. Công ty niêm yết / đăng ký giao dịch, thành viên HNX, nhà cung cấp hoặc tổ chức có liên quan đến hoạt động kinh doanh chim cu của SGDCKHN trên 2 triệu đồng (bao gồm tiền mặt, hiện vật hoặc các hình thức khác). Hoặc quy chế cấm cán bộ, nhân viên và những người có liên quan đến họ nhận khoản vay hoặc cho vay / cho vay có bảo lãnh cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có giao dịch chính thức với SGDCKHN. Người quản lý và người lao động của SGDCKHN có trách nhiệm bảo vệ các thông tin nội bộ có thể tiếp cận được khi làm việc tại SGDCKHN.g Thông tin này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Còn chưa phù hợp thì nghiêm cấm nói ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến uy tín của sở … Theo VnEconomy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *