Chứng khoán Cầu Vàng Việt Nam bị phạt 320 triệu đồng

Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã xử phạt Công ty TNHH Chứng khoán Cầu Vàng Việt Nam United (mã GBS) 320 triệu đồng do vi phạm Luật Chứng khoán. Cụ thể, Cầu Vàng Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng do đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa đủ vốn, đồng thời cho phép khách hàng bán chứng khoán với giá 150 triệu đồng khi không có chứng khoán trong tài khoản. – Đồng thời, Chứng khoán Cầu Vàng Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng và 70 triệu đồng về hành vi không thiết lập website theo quy định do công ty không công bố tỷ lệ đảm bảo tài chính.

Ngoài ra, theo Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét kiện tụng đối với một số vi phạm khác đối với hoạt động môi giới và các công ty cung cấp dịch vụ khác cho khách hàng. – Trước đó, vào tháng 4/2012, Cầu Vàng Việt Nam cũng bị phạt 40 triệu đồng do công ty không có đủ hồ sơ chứng minh đơn hàng, hồ sơ phản ánh thông tin chi tiết, chính xác của một số khách hàng giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *