ITA: CEO đã mua gần 7 triệu cổ phiếu mới

Theo MD&A 2012 (mã: ITA) của Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, ông Thái Văn Mến-Giám đốc điều hành đã mua thêm 6,77 triệu cổ phiếu ITA, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 474.000 cổ phiếu lên 7,24 triệu cổ phiếu. Điều này tương đương với mức tăng từ 0,14% lên 2,11%.

Đồng thời, ông Duang Quang Hanh, em trai Chủ tịch Tân Tạo, bà Đặng Thị Hoàng Yến, đã bán 2,2 triệu cổ phiếu và giảm số lượng cổ phiếu từ hơn 5 triệu xuống 2,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm 1,12%. Đến 0,63%.

Cổ phiếu của công ty Đại học Tân Tạo đã mua lại gần 340.000 cổ phiếu bổ sung, tăng tỷ lệ sở hữu lên 11,04 cổ phiếu, tương đương 2,48%. – Cơ quan đầu tư Mỹ-Market Vectors ETF Trust-Market Vectors-Vietnam ETF cũng mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 22,37 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,032%. Rổ VN30 đã được Ned cảnh báo vì đặc tính của nó, nhưng lắp ráp tốt. Kể từ đầu tháng 1, ITA đã tổ chức 14 trận thắng trong số 18 trận, và 4 trận còn lại đang giảm dần. Đóng cửa thị trường ngày 25/1, giá cổ phiếu ITA tăng từ 400 đồng / cổ phiếu lên 7.100 đồng, mức cao nhất trong hơn 5 tháng. Trong 10 phiên vừa qua, khối lượng khớp lệnh bình quân mỗi phiên của ITA là cao nhất, đạt gần 7 triệu cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *