Tiêu đề VNDirect quan tâm

Cơ cấu thu nhập của VNDirect có sự biến động lớn, thu nhập từ hoạt động đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và cho vay đều tăng trưởng âm hai con số, lần lượt đạt 84 tỷ đồng và 75 tỷ đồng. Thay vào đó, hoạt động đầu tư chứng khoán và rót vốn đạt mức đỉnh 194 tỷ đồng, tương đương 38%. Thu nhập còn lại của các nhà môi giới chứng khoán đạt 110 tỷ đô la Mỹ. Ban điều hành VNDirect cho biết, thị trường chứng khoán có những diễn biến tích cực về thanh khoản và xu hướng thị trường đã giúp công ty gia tăng lợi nhuận. Cụ thể hơn, do khoản đầu tư vào tài sản tài chính và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) được ghi nhận vào lãi lỗ đã tăng lên, phải bù đắp khoản dự phòng khấu hao từ quý trước. — Ngoài ra, do giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái, hoạt động môi giới cũng tạo ra thu nhập đột biến. Doanh thu và lợi nhuận lần lượt vượt 1,3700 tỷ USD và 445 tỷ USD, tăng 24% và 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm nay, VNDirect đã mở mới hơn 80.000 tài khoản chứng khoán, chiếm hơn 30% toàn thị trường. Đại diện của VNDirect cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *