VCS có thể được chuyển sang danh sách trên ống

Sáng 11/6, công ty đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường Công ty TNHH Đá cao cấp Vinaconex, nắm giữ tổng cộng 46,012 tỷ cổ phiếu, chiếm 86,62% tổng số cổ phiếu. Tại đại hội cổ đông đầu tiên của VCS, ghi nhận khi cổ đông lớn của quỹ Honghe Holdings bác bỏ toàn bộ nội dung tờ trình, đại diện của họ không được bầu vào hội đồng quản trị. -Trong Đại hội Phòng chống tội phạm lần thứ II, sau nhiều lần thương lượng giữa các cổ đông lớn, các cổ đông nước ngoài đã biểu quyết thể hiện sự thành khẩn của mình. Nói chính xác hơn, tất cả các nội dung đề xuất của HĐQT đều được thông qua với tỷ lệ 100%, ngoại trừ việc công ty sửa đổi điều khoản liên kết bổ sung 1 thành viên HĐQT. Đại hội không được thông qua việc sửa đổi điều khoản liên kết, đồng nghĩa với việc đại diện cổ đông nước ngoài của tập đoàn không được bầu làm hội đồng quản trị.

Đại hội cũng ủy quyền cho hội đồng quản trị điều hành quyết định chuyển thời gian từ phòng giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về TP. Sở giao dịch chứng khoán (HOSE) nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và công ty.

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch năm 2012 của công ty mẹ với doanh thu 950 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,48% so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế là 125 tỷ USD, giảm 3,93% so với năm 2011- (theo ĐTCK)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *