Tân Tạo trao tặng gần 2 triệu cổ phiếu cho người lao động

Theo thông báo được Itaco phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 (mã ITA), công ty sẽ phát hành 1.999.624 cổ phiếu tự do. Tất cả các chứng khoán này có thể được giao dịch đến ngày 01/05/2014. Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế năm 2010. Tổng mệnh giá gần 20 tỷ đồng. – Năm 2010, tổng doanh thu của công ty là 3.118,7 và 1 tỷ đồng, vượt 4,54% so với kế hoạch và tăng 95,54% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế 67.717,1 tỷ đồng, vượt 3,81% kế hoạch và tăng 57,77% so với năm 2009. Đây là lý do tại sao công ty quyết định khen thưởng nhân viên, quản lý và những người đã đóng góp vào kết quả này.

Khi trò chuyện với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Italia, “Cổ phiếu thưởng đã được sáp nhập rất hiệu quả vào năm 2011. Tuy nhiên, giao dịch cổ phiếu tự do đã bị cấm hơn 3 năm nay. Việc công bố sớm hay muộn cũng không thành vấn đề.” Bà Yan cho biết việc sử dụng cổ phiếu thay tiền mặt thay cho cổ tức là để “gắn kết nhân viên với công ty, nhưng phần thưởng bằng tiền mặt không còn ý nghĩa” – Năm 2011, Itaco đã không nhận ra Mục tiêu kinh doanh của Công ty: Tổng doanh thu đạt 508,66 tỷ đồng, đạt 16,26% kế hoạch, tăng 17,28% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 74,7 tỷ đồng, đạt 10,89% kế hoạch Công ty trình lên HOSE Giải thích nguyên nhân chủ yếu là do tác động của chính sách kinh tế vĩ mô, thắt chặt tín dụng, lãi suất cao, không có khả năng trả tiền thuê nhà, mua nhà xưởng …- Chưa hoàn thành kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông tháng 4 năm ngoái quyết định không thưởng cho ban lãnh đạo. Đại hội đã thông qua năm 2011. Nhân viên và tổ chức có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty đã phát hành 1,1 triệu cổ phiếu miễn phí mệnh giá 10.000 đồng, trong đó 100.000 hành động và thành tích đột xuất sẽ được trao tặng cho nhân viên, cá nhân, thành viên hội đồng quản trị và ban lãnh đạo không nằm trong danh sách này Vào.

Năm 2012, Itaco đặt mục tiêu đạt doanh thu 500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, kết thúc quý I, doanh thu thuần của Itaco là 7.603 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 37.780. Tỷ đồng, giảm hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái, Công ty giải trình với HOSE, nguyên nhân chính là do bất động sản đóng băng, dẫn đến việc công ty không thể ký hợp đồng thuê đất tại các khu công nghiệp và bán đất tại các thành phố như quý I năm ngoái.

Ngày 24/02, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã cảnh báo cổ phiếu ITA do chậm giao báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo quản trị công ty quý IV / 2011, báo cáo trên toàn thị trường.

Từ ngày 11/5 đến 11/11, Trường Đại học Tân Tạo đã đăng ký bán cổ phiếu ITA (10,83 triệu cổ phiếu) để lấy kinh phí hoạt động của trường, nếu việc thoái vốn thành công thì Trường Đại học Tân Tạo sẽ không còn sở hữu cổ phiếu ITA Toàn bộ số cổ phiếu ITA sở hữu của trường do bà Đặng Thị Hoàng Yến tặng cho trường.

Bạch Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *