Ngân hàng Việt Nam dự kiến ​​chia 1,07 tỷ đồng cổ tức

Ngân hàng Công thương Việt Nam vừa công bố phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Do đó, Ngân hàng Việt Nam dự kiến ​​phát hành tối đa 1,07 tỷ cổ phiếu, chiếm 28,78% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn thực có xấp xỉ 1,072 tỷ đồng được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2017-2018 và các khoản giảm trừ vốn, cộng với lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2019, các khoản giảm trừ vốn và cổ tức bằng tiền. Cho phép ban quản lý quyết định thời điểm phát hành kế hoạch sau khi được Ngân hàng Negara chấp thuận. Nếu thành công, vốn của Ngân hàng Việt Nam sẽ tăng từ 37.234 tỷ ban đầu lên 47.953 tỷ đồng, lãi còn lại 29,5 triệu đồng. Các dự án nhằm hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản trị ngân hàng, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng mạng lưới hoạt động và kinh doanh tín dụng.

Sau khi phát hành, cổ đông quốc gia do Hội đồng quản trị 3 nhiệm kỳ đại diện là hơn 3,09 tỷ cổ phiếu, chiếm 64,46% vốn. Cổ đông chiến lược MUFG Bank Ltd cũng tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 946 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 19,37% tổng vốn cổ phần. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121 bổ sung, bổ sung Nghị định số 91 và tăng các ngân hàng thương mại có trên 50% vốn đại chúng tại các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục đầu tư để duy trì nguồn vốn hàng tỷ đô la. Vốn cổ phần, phần vốn góp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các ngân hàng đại chúng giữ lại lợi nhuận hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu thay vì nộp ngân sách bằng tiền mặt trong nhiều năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *