Chứng khoán Cầu Vàng đình chỉ

Ngày 2/10, Ủy ban Chứng khoán đã có công văn số 3779 / Ủy ban Chứng khoán QLKD gửi các tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đại diện Công ty TNHH Chứng khoán Cầu Vàng (GBS) tại Việt Nam.

Tham khảo Tờ trình số 54 / TTr-VSD của VSD ban hành ngày 01/10/2012 và Công văn số 273 / GBVS ban hành ngày 02/10 để biết hướng dẫn xử lý GBS và hướng dẫn sử dụng GBS. Năm 2012, Ủy ban Chứng khoán có ý kiến ​​như sau:

Chấp nhận đề nghị của VSD và tạm dừng hoạt động thanh toán bù trừ GBS. Thời gian tạm ngừng cho các hoạt động thanh toán GBS là 10 ngày giao dịch.

Trường hợp khách hàng yêu cầu và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, VSD yêu cầu GBS phối hợp với tổ chức lưu ký có liên quan thực hiện chuyển tài khoản tiền gửi chứng khoán. Chứng khoán đang tạm ngừng hoạt động giao dịch chứng khoán GBS. Là doanh nghiệp niêm yết trong khuôn khổ các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; xem xét việc thông báo cổ phiếu GBS theo quy định hiện hành. – Ủy ban Chứng khoán Quốc gia thông báo cho VSD, Sở Giao dịch Chứng khoán nắm rõ và thực hiện.

Theo TTVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *