Thủy sản Minh Phú trả cổ tức 50%

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC) vừa công bố dự định chia cổ tức bằng tiền mặt tới 50% trong nửa đầu năm 2014 và trở thành một trong những công ty đầu tiên chia cổ tức cao nhất trong năm nay. Như vậy, mỗi cổ phiếu MPC sẽ được chia cổ tức là 5.000 đồng. Với việc phát hành hơn 69 triệu cổ phiếu, Minh Phú có thể cần chi 345 tỷ đồng cho giao dịch này.

Kể từ lần phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2007, mức cổ tức trên có thể coi là một trong những mức cổ tức cao nhất mà Minh Phú trả. , Mức cổ tức tối đa trả cho cổ đông chỉ là 25%.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên vào tháng 4, các cổ đông thiểu số của Les Large và Minh Phú đã tranh chấp gay gắt về việc phân chia lợi nhuận năm 2013. Các cổ đông lớn muốn giữ lại lợi nhuận để cân đối dòng tiền, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bày tỏ mong muốn. Nhận cổ tức. Cuối cùng, Minh Phú đã hoàn thành kế hoạch chia cổ tức 15% tiền mặt để thu hút nhà đầu tư.

Ba tháng đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của Thủy sản Minh Phú tăng gấp 9 lần cùng kỳ. Nó là 165 tỷ một năm trước. Tính đến ngày 31 tháng 3, vốn chủ sở hữu của công ty là 1.743 tỷ đồng. Hiện công ty vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý II và nửa đầu năm 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *