Mở quỹ đầu tiên tại Việt Nam

Quỹ VFF là một sản phẩm của Công ty TNHH Quản lý Quỹ VinaWealth và được điều hành bởi Công ty thành viên của Ngân hàng HSBC Việt Nam. VFF thực hiện giao dịch 2 ngày / tháng và danh mục đầu tư mục tiêu của VFF chứa ít nhất 80% trái phiếu.

Trong cơ cấu tài sản đầu tư, VFF dự kiến ​​tập trung vốn vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và các bất động sản đầu tư được phép khác, theo quy định, tỷ suất sinh lời kỳ vọng của VFF sẽ cao hơn tiền gửi bình quân 12 tháng của ngân hàng. lãi suất. Quy trình đầu tư tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý rủi ro quốc tế.

Sebastian Subba, Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth, cho biết năm 2013 là thời điểm tốt để ra mắt quỹ trái phiếu dạng mở. Trần lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm, kênh đầu tư vàng, chứng khoán biến động mạnh, bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi là những yếu tố hỗ trợ thị trường. Thị trường trái phiếu. Ông Sebastian cho biết, trong thời gian tới, nếu điều kiện pháp lý thuận lợi, Công ty quản lý quỹ Wiener Wealth có thể tung ra các sản phẩm mới, như quỹ đầu tư cổ phiếu và quỹ danh mục ETF.

Vina Wealth được hỗ trợ bởi tập đoàn quản lý tài sản Việt Nam VinaCapital, có tổng tài sản đầu tư và quản lý tại Việt Nam vượt quá 1,5 tỷ đô la Mỹ (tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2012). -Thông qua VFF, Quỹ đầu tư trái phiếu MB Capital Việt Nam (MBBF) là hai quỹ mở đầu tiên được Ủy ban Chứng khoán Quốc gia cấp chứng chỉ đại chúng.

Cũng có quỹ đầu tư năng động, Việt Nam (VFMVFA) cũng đã chuyển sang quỹ mở. Chứng chỉ quỹ VFMVFA sẽ chính thức ngừng giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào ngày 8/3 và kích hoạt trở lại vào ngày 12/4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *