Hơn 40 tỷ lỗ của TAS đã bay hơi như thế nào?

Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm cũng là lúc hình ảnh lành mạnh của các công ty chứng khoán ngày càng phát triển. Báo chí đã dành nhiều bài báo về các vấn đề lớn liên quan đến SMEs, SBS, hay gần đây là GBS, TSS. Khi cơ quan quản lý liên tục đưa ra hàng loạt vụ việc, thì TAS cũng ở vào thế “quan điểm”. Các chế tài: kiểm soát đặc biệt, đình chỉ tạm giam, thanh lý kinh doanh …… Các chế tài này do TAS thực hiện hành vi môi giới, cung cấp dịch vụ cho khách hàng. . Sau đó, kiểm toán viên nói về sự “mù mờ” trong báo cáo tài chính bán niên.

Nhận các khoản nợ “đại diện” nhà đầu tư từ ngân hàng nhưng không bao gồm trong các khoản vay thương mại. Đồng thời, việc giải trình hoạt động này không rõ ràng khiến cổ đông đặt câu hỏi liệu khoản nợ bị thua lỗ thực tế có phát sinh lợi ích cá nhân tại Công ty TNHH Chứng khoán Trang (mã TAS) hay không?

Kiểm toán viên đã đưa ra một loạt ý kiến ​​về báo cáo tài chính bán niên của TAS. Một ví dụ điển hình là TAS đã nhận khoản vay của nhà đầu tư từ những người cho vay, nhưng nó không được ghi nhận là khoản vay của doanh nghiệp. Số nợ công ty sử dụng để cho nhà đầu tư vay không đúng quy định hiện hành. Các khoản nợ này đã hết hạn. Tính đến ngày 30/6, khoản phải thu khách hàng mua bán chứng khoán của TAS lên tới 236 tỷ đồng (92% tổng tài sản), trong đó 73,6 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán. Đồng

Đồng thời, khoản cho vay và lãi phải thu 62 tỷ đồng nêu trên được ghi nhận là thu hộ, thu hộ theo nguyên tắc thực chi, không ghi nhận vào chi phí. Khoản lãi đã trả được ghi nhận là một khoản phải thu vào ngày 30 tháng 6, nhưng nó không được ghi nhận là một khoản chi phí.

Ngoài ra, kiểm toán viên không thể ước tính đầy đủ khoản lãi phải trả và do đó không thể đánh giá tác động tài chính của khoản lãi này. Các báo cáo trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6.

Kiểm toán viên cũng cho biết TAS đã giao nó cho nhà đầu tư. Mua chứng khoán khi không có đủ tiền trong tài khoản và quỹ của nhà đầu tư không được quản lý riêng biệt.

– Đối với TAS, trong công văn giải trình gửi HOSE, công ty cho biết đang hợp tác với tổ chức. Tín dụng hỗ trợ các quỹ của nhà đầu tư để kinh doanh chứng khoán. TAS đóng vai trò của một bên thứ ba (quản lý tài sản bao gồm chứng khoán do nhà đầu tư mua và một phần các khoản vay ngân hàng).

Tuy nhiên, “Do quy trình quản lý yếu kém nên TAS không thanh lý kịp thời. Khi thị trường giảm, danh mục chứng khoán của khách hàng giảm, do thị trường giảm, nhà đầu tư không có khả năng trả nợ theo kế hoạch nên TAS đứng ra nhận Khoản nợ này, nhà đầu tư thực tế đã mua nhiều chứng khoán ký quỹ nên cho vay đan xen nhau, thực tế khó phân biệt rõ ràng giữa số tiền huy động được và số tiền trả tiền vay theo từng hợp đồng cho từng khách hàng ” , Chủ đầu tư TAS trực tiếp ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng nên bên vay là khách hàng chứ không phải CAS nên công ty không thể ghi nhận khoản nợ, lãi của các khoản vay này là TAS. Khoản vay i của nhà đầu tư (và ngân hàng) rất cao nên TAS đóng vai trò trung gian cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng, không còn tính lãi.

TAS ước tính chênh lệch giữa phần hoa hồng (của TAS) và phần lãi (của ngân hàng)) n là không quan trọng hoặc không quan trọng. TAS yêu cầu kiểm toán viên độc lập tính toán lại các khoản chênh lệch, nhưng thực tế họ không thể tính toán chi tiết.

Về các vấn đề trên, cổ đông TAS đã cung cấp thông tin chi tiết trong đơn thư khiếu nại. Cụ thể, ngày 27/10/2011, chi nhánh TAS và BIDV Hai Bà Trưng đã ký kết thỏa thuận hợp tác số 1484xxx / 2011 / HĐHT cho phép nhà đầu tư vay vốn trước để bán chứng khoán. – Theo hợp đồng, TAS làm trung gian thay mặt ngân hàng thực hiện các thủ tục cho vay, ứng trước, xuất quỹ nhà đầu tư để bán chứng khoán, thủ tục chuyển khoản vay và trả lãi cho ngân hàng. Nhà đầu tư mở tài khoản TAS theo phương án trên và muốn vay vốn phải ký hợp đồng hạn mức vay để thanh toán chứng khoán với BIDV trong thời gian sớm nhất.

Khi muốn sử dụng vốn, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản, và mỗi khi ký hợp đồng bán chứng khoán niêm yết miễn phí, họ phải thanh toán trước tiền bán chứng khoán (có xác nhận của TAS).

Sau đó, dựa trên “tìm kiếm kiểm soátTheo cảm hứng hiệu quả, BIDV đã duyệt số tiền và chuyển thẳng vào tài khoản giao dịch chứng khoán TAS.

Theo các cổ đông, chủ trương này không mâu thuẫn với nghị quyết của hội đồng quản trị và chính sách của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhiều cán bộ, nhân viên TAS đã lập chứng từ, xác nhận nhầm số tiền bán chứng khoán gây thiệt hại cho BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng: “nhắc người thân”, đăng ký 9 tài khoản trên TAS và ký Hợp đồng cho vay trước hạn mức để bán chứng khoán trị giá 40,95 tỷ đồng. Cổ phiếu đã được khớp lệnh (đang chờ thanh toán) nhưng được xác nhận không có đề xuất hợp đồng vay vốn đối với từng lần bán sớm chứng khoán và giấy đề nghị vay vốn hợp lệ để rút vốn của BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng. -Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán sụt giảm, 9 tài khoản trên không thanh toán được 40,95 tỷ USD cho BIDV Chi nhánh Hải Phòng.

Ngày 13/3, 9 khoản vay BIDV chi nhánh Hải Phòng đã được TAS ký nhận nợ và hoàn trả trong vòng 12 tháng theo hợp đồng số 12. 01/2012 / HĐC BIDV. Điều này có nghĩa là tất cả các khoản lỗ nói trên phải do các cổ đông của TAS gánh chịu. Theo nhóm cổ đông này, đây cũng là lý do BIDV liên tục giảm tiền bán chứng khoán cho nhà đầu tư thông qua tài khoản thanh toán bù trừ TAS mở tại ngân hàng giám sát (BIDV Hà Thành) từ đầu tháng 5 đến nay. Đã xâm phạm quyền lợi của khách hàng giao dịch trên TAS (không có dư nợ trên BIDV) và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong khi giải thích mơ hồ về hoạt động kinh doanh thực tế và thông tin do các cổ đông cung cấp, chức năng của dấu chấm hỏi TAS đã tăng gấp đôi. TAS không chỉ có sự cố trên mà còn hàng loạt sự cố khác khiến cổ đông bức xúc. Chúng tôi sẽ phản ánh những vấn đề này trong kỳ tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *