Tài liệu xóa đăng ký nhà máy lọc hóa dầu Pingshan

Tổng công ty Lọc hóa dầu Hirayama (BSR) vừa có thông báo rút hồ sơ niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, sự phổ biến và biến động của giá dầu thế giới đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, buộc công ty phải hoãn kế hoạch niêm yết tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi của công ty.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu BSR và xác định mục tiêu khi điều kiện thị trường chung và điều kiện nội bộ của công ty phù hợp hơn.” Tổng Giám đốc Bùi Minh Tiến viết. Lọc hóa dầu Pinghe đã nộp hồ sơ niêm yết 3,1 tỷ cổ phiếu vào cuối tháng 5 và bổ sung các tài liệu khác theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Phương án niêm yết đã được 100% cổ đông công ty thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm nay. Cổ phiếu BSR hiện đang giao dịch ở mức 7.600 đồng trên thị trường UPCoM, tương đương với mức giá hồi đầu năm.

Mục tiêu của công ty là đạt doanh thu hợp nhất 8.068 tỷ đồng trong năm nay và lợi nhuận trước thuế 1.363 tỷ đồng. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm nay, công ty chỉ thu về hơn 40,8 nghìn tỷ đồng, lỗ trước thuế xấp xỉ 4,1 nghìn tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý III / 2020 cho thấy đáng kể Sự cải thiện nhờ giá dầu thô. , Và xem xét để tối ưu hóa chi phí sản xuất. Đổi lại, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng không nhỏ do nhà máy phải đóng cửa để bảo dưỡng tổng thể trong hơn 45 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *