Trùm Thế Giới Di Động hạ quyền sở hữu trước ngày ra mắt

Ngày 14/7, cổ phiếu MWG do Công ty Cổ phần Thế giới Di động niêm yết bước vào ngày giao dịch đầu tiên. Ngay trước ngày này, nhiều giám đốc điều hành và người sáng lập của công ty đã bán cổ phần của họ, giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần và không còn là cổ đông lớn.

Theo danh sách cổ đông sáng lập trình lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, đầu tháng 6, năm thành viên gồm ông Ruan Detai, Trần Lệ Quân, Diêu Chính Hải Triều, Đinh Anh Huân và Trần Huy Thanh Tùng cũng nắm giữ công ty. 50% cổ phần. Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Lệ Quân do ông Nguyễn Đức Tài làm Giám đốc, từng nắm giữ hơn 10 triệu cổ phiếu MWG. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của hai giám đốc điều hành là 16,94% và 18,62%. Tuy nhiên, bản cáo bạch ngày 26/6 cho thấy các nhà điều hành nói trên đã bán 25 triệu cổ phiếu. Biểu quyết giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần xuống 10,43%. Những người bán nhiều nhất là ông Ruan Detai và ông Chen Lequan, những người nắm giữ 20,2 triệu cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu của họ đã giảm xuống còn 1-2%. Ông Đinh Anh Huân chỉ giữ danh mục đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế giới Di động, cho biết trong một cuộc trao đổi với VnExpress rằng số cổ phần nêu trên đã được chuyển sang công ty TNHH. “Công ty này là công ty tư nhân và không có liên hệ gì với Thế giới di động.” Ông Đại nói: “Công ty này chỉ đóng vai trò sở hữu và quản lý cổ phần, không phải là loại hình công ty. “

Tỷ lệ sở hữu của các lãnh đạo Thế giới di động. Các lãnh đạo khác cũng chuyển nhượng cổ phần về công ty riêng. Như vậy, Thế giới Di động hiện có 4 cổ đông lớn, một nửa là đối tác nước ngoài, trong đó có Mekong Enterprise Fund II, Ltd ( 14,32%) và CDH Bee Electric Limited (15,84%). Phần còn lại của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ do ông Đại quản lý 14,49%, còn Công ty TNHH Santan (do ông Quân làm chủ) nắm 10,87% vốn Thế giới Di động. Trên thị trường chứng khoán, trong giờ giao dịch, MWG đạt mức trên (81.500 đồng) và không còn doanh thu, trước đó, mã này do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quy định, giá mỗi cổ phiếu là 68.000 đồng, dao động trong ngày đầu tiên. Biên độ là 20%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *