Cổ đông chính của FLC là SGInvest

Các cổ đông nội bộ đã đẩy nhanh tốc độ giao dịch cổ phiếu FLC – FLC đã hoàn thành một hoạt động gây quỹ là 771,8 tỷ đồng. Vào cuối tháng 6, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC) đã sáp nhập thành công thành một công ty cổ phần. Đất FLC. Vốn cổ phần của tập đoàn kết hợp tăng lên 771,7 tỷ đồng. Cổ đông chính là Công ty TNHH SGInvest, nắm giữ 62,38% vốn cổ phần của FLC.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị, nắm giữ 6,09% vốn cổ phần của FLC. Mẹ của Trịnh Văn Quyết, Đỗ Thị Giáp nắm 9,75% vốn của FLC.

Đầu tháng 7, FLC cũng đã được bổ sung vào danh sách chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chứng khoán được phép thực hiện giao dịch ký quỹ vì thời gian đăng ký ít nhất là 6 tháng.

(Theo đầu tư chứng khoán)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *