PVF trả cổ tức năm 2011 với lãi suất 3,5%

PVFC thông qua chỉ tiêu giảm lợi nhuận năm 2012 – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin chia cổ tức năm 2011 tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC, mã: PVF). Tổng cổ tức trong kỳ được công ty chi trả bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện là 3,5% mệnh giá.

PVFC dự kiến ​​sẽ bắt đầu thanh toán bằng chuyển khoản vào ngày 16/01/2013. Các công ty chứng khoán cam kết giữ chân cổ đông. Nếu cổ đông không bảo thủ có thể liên hệ trực tiếp với PVFC để lấy vốn.

Vào cuối quý 3, báo cáo tài chính hợp nhất của PVFC cho thấy “lãi và thu nhập khác” của công ty đã đạt mức thu nhập tương tự là 1,5 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí lãi vay cao (hơn 1.763 tỷ đồng) đã làm giảm thu nhập lãi thuần của PVFC xuống 263,5 tỷ đồng.

PVFC lãi gần 101 tỷ trước khi tính cả lỗ tín dụng. Lợi nhuận ròng giảm 53,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 3, PVFC đã trích lập dự phòng gần 71,5 tỷ Rp, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2011.

Sau khi trừ thuế, PVFC lãi 28 tỷ đồng trong quý III. Con số này đã giảm một nửa so với mức 60 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Thông thường, trong vòng 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 197 tỷ đô la Mỹ, cũng là mức giảm 10% so với 9 tháng đầu năm 2011.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *