Đầu tư chứng khoán tiếp tục hưởng ưu đãi thuế

Ưu đãi thuế là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy thị trường được Ủy ban Chứng khoán Công bố ngày 16/11. Vì vậy, mục tiêu chính của Bộ Tài chính và Ủy ban từ nay đến cuối năm 2012 là đẩy mạnh ưu đãi thuế. Thị trường đang hướng tới sự phát triển bền vững trong trung và dài hạn. Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011-2020. Bộ sẽ kiến ​​nghị Chính phủ, Quốc hội tiếp tục mở rộng phạm vi miễn giảm thuế theo quy định tại Nghị quyết 08/2011. Quốc hội (miễn thuế thu nhập cổ tức, chuyển nhượng chứng khoán sẽ giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trước năm 2012).

Nên giới thiệu một số sản phẩm mới như quỹ hưu trí. Ra mắt vào đầu năm 2012. Hình minh họa: Hoàng Hà

Để tăng sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán, cơ quan quản lý dự kiến ​​tung ra hàng loạt sản phẩm mới như quỹ mở và công ty đầu tư chứng khoán. Các quỹ đầu tư chứng khoán, bất động sản, quỹ hưu trí tự nguyện nhằm phát triển các nhà đầu tư tổ chức và tạo ra nhu cầu cho thị trường chứng khoán. Thông báo liên quan đến quỹ mở dự kiến ​​sẽ được phát hành vào quý 4 năm 2011, trong khi các loại quỹ khác sẽ được phát hành trong chín tháng đầu tiên vào tháng 12 năm 2012. Do sự chấp thuận của chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban sẽ áp dụng cho nhiều công ty để đăng ký thí điểm biên nhận lưu chiểu toàn cầu vào năm 2011. Sau đó sẽ tổng kết rút kinh nghiệm và rút kinh nghiệm để áp dụng chính sách theo phương pháp chung, dự kiến ​​ban hành thông báo trong quý I. / 2012. GDR được coi là cơ sở cho việc niêm yết và giao dịch chứng khoán công ty Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Về khung pháp lý, Bộ Tài chính dự kiến ​​ban hành nghị định điều chỉnh luật chứng khoán. Bộ sẽ sửa đổi, hoàn thiện Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán trong quý IV / 2011. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ xây dựng các thông tư, luật hướng dẫn việc đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, mua lại cổ phiếu và các đợt phát hành khác, hướng dẫn niêm yết chứng khoán; thông báo công bố thông tin quý I / 2012. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cũng sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như nghiên cứu, kinh doanh sản phẩm đầu tư chỉ số trên các Sở giao dịch chứng khoán (kế hoạch trong năm 2012), xây dựng và thiết lập hệ thống chỉ số thị trường mới, chuẩn bị cho việc thực hiện lệnh thị trường. Điều kiện, gia hạn giờ giao dịch trong năm 2012. Bộ Tài chính cũng sẽ nghiên cứu việc đưa giao dịch tín phiếu kho bạc trên thị trường chứng khoán và lập đề án thành lập tổ chức xếp hạng tín nhiệm để thực hiện trong năm 2012.

Nhật Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *