Nhiều công ty niêm yết đã hoàn thành kế hoạch năm

Thị trường chứng khoán đã bước vào mùa báo cáo tài chính quý 3. Mặc dù đây là một năm rất khó khăn đối với toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là hệ thống giao dịch, nhưng báo cáo giao dịch đầu tiên là trường hợp. Cả hai sàn niêm yết cũng có những điểm sáng tích cực. -Điểm nổi bật của ngành cao su là việc Công ty TNHH Cao su Nhất (mã TNC) dự báo kết quả kinh doanh 9 tháng đạt kim ngạch 2030 tỷ đô la Mỹ, chiếm 90% tổng kim ngạch trao đổi. Lợi nhuận kế hoạch và trước thuế hàng năm đạt 73 tỷ đô la Mỹ, hơn 94% so với kế hoạch 37,6 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận mà đại hội đồng cổ đông đã phân phối, đồng thời cũng vượt con số này. Lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 72 tỷ đồng. Trong quý II, TNC là một trong số ít cổ phiếu niêm yết, giao dịch thương mại vượt kế hoạch đề ra đầu năm, đạt 64,9 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD) công bố lợi nhuận kinh doanh hợp nhất dự kiến ​​9 tháng năm nay, doanh thu ước đạt 8 nghìn tỷ đồng và lãi ròng gần 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Khoảng 97% kế hoạch năm. Dựa trên kết quả trên, dự kiến ​​tháng 10, PVD sẽ hoàn thành kế hoạch lãi 1.150 tỷ đồng.

Trước đó, doanh thu thuần quý II của PVD đạt 2.635 tỷ đồng, tổng lãi 629 tỷ đồng. . Năm 2011, lợi nhuận sau thuế của PVD đạt 1.076 tỷ đồng, đến nay đã vượt mức lợi nhuận cả năm.

Theo PVD, lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng hơn 50%. So với quý trước chủ yếu là do giàn khoan PV DRILLING I đã đi vào hoạt động ổn định sau khi hoàn thành bảo dưỡng định kỳ 5 năm vào quý II.

Cũng trong quý 3, mảng dịch vụ liên quan PVD khoan cũng đóng góp hơn 30% vào kết quả hợp nhất. Về kế hoạch kinh doanh hiện tại, công ty cho biết đang hoàn tất khoản đầu tư 51% vốn cổ phần vào liên doanh Vietubes và đang xây dựng nhà máy cho liên doanh OilStates.

Ngoài ra, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (mã SED) báo cáo tài chính quý III đạt 30,37 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 94,9% kế hoạch năm và tổng doanh thu. 267 tỷ đồng, đạt 95,3% kế hoạch, cao hơn 14% so với mức 26,56 tỷ đồng lợi nhuận năm 2011.

Sáu tháng trước, SED đạt doanh thu 178,22 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 14,37 tỷ đồng, giảm 11 cùng kỳ năm 2011.

Tuy nhiên, trong quý 3, dù LNST tăng 15 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ nhưng LNST của SED lại giảm 3% xuống 10,7 tỷ đồng do tăng các khoản chi phí như chi phí tài chính. Tăng 9%, chi phí bán hàng tăng 63%, và chi phí quản lý tăng 41%.

Mặc dù kết quả hoạt động thử nghiệm cơ điện của Công ty Cổ phần Lilama (mã LCD) 9 tháng đầu năm đạt 2,77 tỷ đồng trước thuế, hoàn thành 102,6% kế hoạch năm, tăng 10,8% so với các đối tượng thực hiện. Năm 2011 là 2,5 tỷ đồng.

Cụ thể, 9 tháng, giá trị sản xuất kinh doanh đạt 73,22 tỷ đồng, bằng 103,1% kế hoạch. Tổng thu 46,24 tỷ đồng, bằng 102,6%, nộp ngân sách 3,39 tỷ đồng, đạt 88,6% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2011. – Giá mở cửa của PVD, TNC, TNC và LCD 11/10 lần lượt là 36.600. VND / cp, 16.300 VND / cp, 9.100 VND / cp va 7.500 VND / cp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *