MB sẽ sử dụng toàn bộ cổ phiếu quỹ để phân phối cho cổ đông

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa công bố kế hoạch phân phối cổ phiếu cho cổ đông.

Như vậy, ngân hàng dự kiến ​​sử dụng tổng cộng hơn 25,6 triệu cổ phiếu sở hữu để chia cho cổ đông 1 tỷ cổ phiếu. Thuế suất vượt quá 0,92%, tương ứng với 0,92 cổ phiếu mới cho mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu.

Theo MB, cổ phiếu quỹ phân bổ cho cổ đông không giới hạn chuyển nhượng. Các cổ đông sẽ nhận toàn bộ số cổ phần của mình, số cổ phần lẻ sẽ được chuyển giao cho MB Union quản lý. Thời gian chia tách dự kiến ​​là quý I / 2021.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của MB tăng 9% so với cùng kỳ lên 8,1 nghìn tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay khách hàng của MB đã tăng hơn 4% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh từ 1,16% lên 1,5%, chủ yếu do nợ Nhóm 5 tăng gấp ba lần. Đồng thời, ngân hàng cũng tăng dự phòng rủi ro khách hàng, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 110% hồi đầu năm lên 118%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *