Ngân hàng Viễn thông Việt Nam đã chi gần 3 nghìn tỷ đồng để trả cổ tức

Cụ thể, nhà đầu tư nắm giữ mỗi cổ phiếu VCB sẽ nhận được 800 đồng. Ngân hàng Viễn thông Việt Nam có kế hoạch phát hành 3,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, và có kế hoạch chi hơn 297 tỷ đồng để trả cổ tức. Đặc biệt, cổ đông nhà nước (nắm giữ 74,8% cổ phần) sẽ nhận được gần 2,22 nghìn tỷ đồng. Cổ đông chiến lược Mizuho Bank (nắm giữ 15% cổ phần) đã nhận được 440 tỷ đồng tiền mặt.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ tức là ngày 31 tháng 12. Ngày thanh toán là ngày 15 tháng 1 năm 2020. -Trong chín tháng đầu năm, Việt Nam Telecom đã hợp nhất lợi nhuận sau thuế vượt 14.127 tỷ đồng. Tính đến tháng 9 năm 2019, tổng tài sản của ngân hàng là gần 1,16 triệu đồng, cho vay khách hàng là 708,906 tỷ đồng và tiền gửi của khách hàng là 902,184 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu vào cuối tháng 9 là 1,08%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *