SHB báo cáo lợi nhuận tăng trưởng 13% lên 3,4 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 3.412 tỷ đồng, đến cuối năm 2020, tiền gửi của khách hàng tăng 17% so với con số 303.630 hồi đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 15% lên 305,637 tỷ USD. – Trong bối cảnh cho vay tăng trưởng thấp hơn năm trước, SHB đã tăng cường đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và giảm nắm giữ trái phiếu ngân hàng. Tính đến cuối năm 2020, số dư trái phiếu đầu tư doanh nghiệp của SHB đã tăng gần 180% so với cuối năm ngoái, đạt gần 1,528 tỷ USD, năm 2020, trừ lãi – chủ yếu là cho vay kinh doanh của SHB đã tăng 27% lên 9,965 tỷ USD. Ngoài ra, các giao dịch chứng khoán đầu tư đã mang lại cho Ngân hàng Thương mại Thượng Hải lợi nhuận ròng hơn 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng đáng kể 180% so với năm trước, điều này đã thúc đẩy đáng kể tăng trưởng doanh thu của ngân hàng. . Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của ngành dịch vụ giảm hơn 25% xuống còn 514 tỷ USD. – Tính chung cả năm, tổng lợi nhuận hoạt động tăng khoảng 30%, và chi phí hoạt động tăng nhẹ 9%. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng gần 90% (chủ yếu do sử dụng nguồn bù đắp nợ xấu) đã làm giảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của SHB. Tính chung cả năm, lợi nhuận trước thuế của SHB tăng khoảng 13% so với năm trước, đạt 3.412 tỷ đồng.

Trong năm nay, SHB đã trích khoảng 4.000 tỷ đồng để bù đắp nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu đầu năm là 1,91%, giảm xuống còn 1,72%. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 62% vào đầu năm lên khoảng 70% vào cuối năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *