Thêm FBT để làm chủ thị trường

Theo HOSE, FBT đang vi phạm Thông tư 09 về công bố báo cáo tài chính. Công ty thường xuyên yêu cầu gia hạn thời gian báo cáo và Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra một số thông báo khó hiểu.

Đây là trường hợp thứ hai trong tuần, hành vi của các công ty niêm yết đưa ra cảnh báo cho tất cả các thị trường, mặc dù họ vẫn bị cảnh báo “phạt” và bị kiểm soát do lỗ thương mại.

Dần dần lộ thông tin trong kho có vấn đề. Ảnh: BH .

Ngày 20/8, do chưa tổ chức đại hội, FBT đã có công văn gia hạn thời hạn nộp báo cáo tài chính điều chỉnh 6 tháng đầu năm nay đến ngày 30/10. Do đó, công ty đã không chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

Gần như trước khi kết thúc năm, công ty chỉ tổ chức đại hội đồng cổ đông (31/8). Kế hoạch sản xuất kinh doanh các tháng còn lại đã được hội đồng quản trị thông qua, theo tình hình thực tế, đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất bán cổ phần để bổ sung vốn đăng ký và xác nhận mỗi cổ phần không dưới 10.000 đồng. .

Trong khoảng 4 tháng, giá giao dịch của FBT đã thấp hơn mệnh giá. Không có hoạt động khớp lệnh trong nhiều phiên. Sáng 13/9, chỉ có 10 cổ phiếu FBT được bán với giá 7.200 đồng.

Trong quý 2, hoạt động thu về 5,34 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc thu hoạch 55 ao nuôi tôm thẻ chân trắng. Năm ngoái, FBT lỗ 51 tỷ đồng. Từ ngày 3/12/2010 đến nay, cổ phiếu đã bị kiểm soát.

Bạch Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *