Chứng khoán tiếp tục xây dựng một đỉnh mới

Hôm qua thị trường mạch liên tục, dẫn đến đầu tư hấp dẫn để rơi vào rắc rối. Vn-indep Trước khi bắt đầu sáng nay, VN-IndEp bắt đầu từ những ngày đầu, các tài liệu tham khảo dưới tham chiếu.

Sau giờ nghỉ trưa, tâm lý thoải mái được khôi phục, và dòng tiền kéo nhanh vào thị trường. Vn-index duy trì 90 phút xanh vào cuối buổi làm việc, mặc dù người bán đôi khi gặp khó khăn khi người bán đang tăng trong giá cả. Thành phố Hồ Chí Minh Triển lãm Index bước đầu đóng cửa để 1.417 điểm trong tháng bảy, tích lũy hơn 8 điểm, cấu hình đỉnh mới.

— phiên VN-Index và phiên VN30-INDEX 1/7. Ảnh: Mas .

— Tại thời điểm đó, có 22 mã giành 224 cổ phiếu tại thành phố Hồ Chí Minh, giỏ VN30 đóng góp rất nhiều. SSI có thêm 4,5% của biên độ giá ngoài các tài liệu tham khảo 57.500 Vnd. VPB, HDB, MSN, Lào nằm ở vị trí tiếp theo, tăng 2,7%. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Cùng lúc đó, bất động sản gây ra một thị trường.

— Tính thanh khoản của thị trường đạt 261,3 nghìn tỷ đồng, trong đó đã tăng thêm 5 tỷ tỷ tỷ so với hôm qua, và nó có mức cao nhất trong ba tuần qua . Giá trị tương ứng đại diện cho 23,60 tỷ lỗ.

– VPB và HPG là tiền mặt trong tiêu thụ 21,38 tỷ đồng và 2,074 tỷ đồng, tương ứng. Ba mã còn lại 5 hầu hết các thương lượng hoạt động có giá trị hơn $ 10 tỷ đồng, bao gồm CTG, MBB, và TCB. – Khối ngoại quay trở lại bán ròng trong hai cổ phiếu ngân hàng bao gồm CTG và VPB. Tổng giá trị của các nhà đầu tư nước ngoài là gần 1,68 tỷ đồng, và chỉ có 1,477 tỷ đồng.

Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *