Vinashin Securities đã bị rút khỏi hoạt động bảo vệ

Quyết định của VSD có hiệu lực từ 2/5.

Theo báo cáo tài chính năm 2012, hoạt động kinh doanh lưu ký chứng khoán không tạo ra bất kỳ thu nhập nào cho công ty.

Vẫn theo báo cáo đã được kiểm toán, năm 2012, khoản lỗ ròng của CIMB-Vinashin đã vượt quá 40,6 tỷ USD. Thu nhập chính của công ty đến từ đầu tư chứng khoán, đạt 4,3 tỷ đồng, nhưng năm 2011 chỉ là 30%. CIMB hiện đang nắm giữ 115.000 trái phiếu của Tập đoàn Vinashin với giá trị sổ sách là 115 tỷ đồng. Đồng thời, các khoản phải thu khác lên tới gần 21 tỷ đồng Việt Nam.

Vì Tập đoàn Vinashin vẫn đang được tổ chức lại, nên ban giám đốc CIMB Vinashin Securities không biết khi nào sẽ thu hồi tất cả các khoản nợ này. Do đó, công ty không thể xác định lượng dự trữ cần thiết. Tổng yêu cầu của CIMB Vinashin Securities trong năm 2012 là 144,8 tỷ đồng. Công ty ủy thác cho Công ty Tài chính Vinashin (VFC) sở hữu 122,6 tỷ đồng vốn, tương đương với 15,4 tỷ đồng tiền lãi. Ngoài ra, CIMB Vinashin Securities còn ký gửi 52,5 tỷ đồng cho Công ty cho thuê tài chính Vinashin (VFL), với mức lãi tương ứng là 6,3 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán CIMB-Vinashin được thành lập năm 2008 và hiện có số vốn đăng ký là 333,3 tỷ đồng, 90% trong số đó được tài trợ bởi Vinashin và phần còn lại thuộc về Ngân hàng đầu tư CIMB Berhad (Malaysia).

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *