Ông Dang Hongan đã bán 21,45 triệu cổ phiếu SCR

Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Tongtian (Mã số: SCR) đã công bố hiệu suất của các cổ đông lớn và các cổ đông nội bộ. Do đó, ông Đăng Hồng Anh đã bán 21,45 triệu cổ phiếu, và số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm xuống còn 14,16 triệu cổ phiếu, chiếm 9,9% vốn của Sacomreal. Thời gian hiện tại là từ 26/10 đến 29/10. Trong hai ngày giao dịch này, cổ phiếu của SCR được giao dịch ở mức 21,23 triệu cổ phiếu và 9,1 triệu cổ phiếu.

Trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của Sacomreal, mẹ giảm 99%, so với 52 tỷ đồng mỗi năm trong cùng kỳ. Năm ngoái là khoảng 800 triệu đồng Việt Nam. Doanh thu thuần trong quý 3 đã giảm từ gần 58 tỷ đồng xuống còn 52 tỷ đồng, và các sản phẩm tài chính giảm từ 72 tỷ đồng xuống còn 27 tỷ đồng. — Ngày 30/9, khoản nợ của Sacomreal đã gần 2.515 triệu đồng, vượt 127 tỷ đồng vốn cổ phần (2.387 tỷ đồng). Số thành viên của Đặng Văn Thành và Đăng Hồng Anh, con trai của Sacombank. Cùng với cha mình, doanh nhân 8 lần này là một trong 100 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán và là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh.

Hàn Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *