Kể từ ngày 4 tháng 9, các nhà đầu tư đã bán cổ phiếu một ngày trước

Xu hướng của chỉ số VN sau kỳ nghỉ 2/9 trong 12 năm qua – hôm nay (4/9), các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đã nhận được cổ phiếu nhanh hơn 6 giờ so với trước đây. Cụ thể hơn, thời hạn thanh toán cho vụ kiện đã giảm từ 3 giờ chiều xuống còn 3 giờ chiều. T + 3 đến T + 3 lúc 9 giờ sáng.

Theo quy trình mới này, đến 9 giờ sáng T + 3, khách hàng đã nhận được chứng khoán trong tài khoản trước khi thị trường mở cửa và có thể bán chứng khoán cho T + 3 thay vì phải đợi đến T + 4 Giao dịch theo nhiều cách khác nhau.

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, quy trình thanh toán thực tế luôn là T + 3, so với các quy định hiện hành, cảm thấy nhanh hơn khi chỉ sửa đổi một phần nội dung chính của quy trình.

Chính xác hơn, điều chỉnh kết quả giao dịch thời gian xác nhận, gửi tài liệu để sửa lỗi giao dịch, thời gian là từ 10h T + 2 đến 8,30h T + 2 ngày. Điều chỉnh thời gian thanh toán số dư tài khoản bồi thường thành viên ngân hàng thanh toán để xác định uy tín của thành viên từ 11 giờ sáng + 3 giờ chiều. Đến 4 giờ chiều T + 2. — Thống kê trước đó cho thấy trong 12 năm, chỉ số Vn đã tăng thêm 7 năm trong tháng 9. Trong 7 năm qua, thị trường đã tăng thêm 6 năm vào ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ. Cuối tháng 8 tại thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số Vn giảm 4,46% và chỉ số sàn giảm 11,2%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *