Khi quỹ đóng cửa, Quỹ Tầm nhìn SSI trả cho nhà đầu tư 90% số tiền

Kế hoạch đã được triển khai vào ngày 14 tháng 11 thông qua Quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF) vào năm 2007. Việc huy động vốn ban đầu là 1,7 nghìn tỷ đồng Việt Nam, nhưng thông tin chưa được công bố. Thông tin nhận được cho thấy các nhà đầu tư của Quỹ Tầm nhìn SSI có khả năng thu hồi 90% khoản đầu tư ban đầu (bao gồm tiền mặt và cổ tức nhận được trong nhiều năm), nhưng số tiền này sẽ không được trả theo đợt, nhưng sẽ trả góp Hoàn tiền sau khi thanh toán thành nhiều đợt. SSIVF đã thanh lý toàn bộ danh mục đầu tư.

Đây có thể là mức chiết khấu thấp nhất trong số các công ty quản lý quỹ hiện nay, bởi vì quỹ hiện tại đã chịu tổn thất nghiêm trọng do suy thoái thị trường nói chung. Danh sách của SSIVF cũng là các cổ phiếu cơ bản tốt, chẳng hạn như ABT, GIL, NSC, ELC, SVC, v.v., thay vì các cổ phiếu beta cao, do đó mức giảm của các mã này nhỏ hơn nhiều so với mức giảm chung. SSIVF chính thức hoạt động được 5 năm vào tuần trước và chính thức đóng cửa vào tuần trước, thay vì mở rộng quy mô của quỹ như Dragon Capital hay quỹ SAM. .

Khi SSIFF được ra mắt vào tháng 11 năm 2007, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng đã từng nói: “Chừng nào thị trường còn thanh khoản, sẽ luôn có cơ hội đầu tư”. Có lẽ, với thanh khoản thị trường hiện tại, khi giá trị giao dịch của hai sàn chỉ khoảng 30 đến 400 tỷ đồng / ngày giao dịch, SSIFF không có gì để nhớ .

Trước khi SSIFF sẵn sàng thanh lý Kể từ đầu năm nay, danh mục đầu tư đã bán được hàng triệu cổ phiếu. Hầu hết các lệnh bán này là lệnh bán trực tiếp trên sàn.

Bốn cổ phiếu của SSIVF đã được bán. Đó là ABT, GIL, TMS và NSC và phần còn lại của các cổ phiếu khác là do SSIFF không còn là cổ đông lớn, vì vậy không tiết lộ con số cụ thể.

Vào tháng 1, tháng 10, SSIFF cũng đã nắm giữ 1,23 triệu cổ phiếu SVC, 500.000 cổ phiếu UCI, 490.000 cổ phiếu BBC và 1,78 triệu cổ phiếu ELC … nhưng tại thời điểm đó, số lượng cổ phiếu nắm giữ Có thể đã được giảm đáng kể. Đối với các cổ phiếu không được bán hết khi quỹ đóng, SSIFF có thể được bán theo thỏa thuận.

– Khoản đầu tư “thất bại” lớn nhất của SSIVF có thể là cổ phiếu LAF tại thời điểm đó. 9/11 SSIVF vẫn nắm giữ gần 700.000 cổ phiếu LAF, chỉ đạt 3.700 đồng / cổ phiếu, và vào đầu năm nay, giá trị của cổ phiếu đã vượt quá 16.000 đồng. Quỹ đầu tư SSIAM quản lý 2 quỹ: Quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF) và Quỹ thành viên SSI (SSIIMF). Các nguồn tin riêng cho biết, SSIAM sẽ chờ thời gian để huy động. Nếu có cơ hội đầu tư, một quỹ mới được thành lập.

Quỹ Tầm nhìn SSI đã huy động vốn từ 13 tổ chức, bao gồm SSI, Sacom (đã đầu tư 280 tỷ đồng Việt Nam) và các nhà đầu tư khác bao gồm Minh Phú, Agifish và các sản phẩm thủy sản. Theo TTVN, Bến Tre, Ngân hàng Xuất nhập khẩu, Vinamilk, PVI (Bảo hiểm Dầu khí), PVFI (Công ty Cổ phần Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam), PG Bank (Ngân hàng Thương mại Dầu khí) và công ty tài chính cao cấp su.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *