Thành viên hội đồng quản trị CKV đã mua 38.000 cổ phiếu

CKV: Thành viên hội đồng quản trị đã mua thêm 38.000 cổ phiếu – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã công bố kết quả giao dịch giữa Công ty cổ phần Cokyvina (CKV) và công ty thành viên hội đồng quản trị của bà Trần, bà Trần Thị Tuyết Mai. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11, bà Mai đã hoàn tất giao dịch 38.000 cổ phiếu CKV. Giao dịch giúp cô tăng số lượng cổ phiếu trong công ty từ 9,400 cổ phiếu lên 47,400 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu cũng giảm từ 0,24% xuống 1,19%.

Vào cuối ngày giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu CKV tăng 500 đồng, đạt 8.100 đồng / đơn vị. Mã hiện có hơn 8 triệu cổ phiếu được niêm yết và phổ biến, với giá trị thị trường gần 33 tỷ đồng. -Tương Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *